Прес-служба Нормативна база Роз’яснення законодавства Пошук
 
Головна сторінка
Служба
Положення
Завдання
Керівництво
Структура
Планування роботи
Колегія
Історія створення
Вакантні посади
Діяльність Служби
Наглядова діяльність
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Запобігання проявам корупції
Міжнародна діяльність
Ринковий нагляд
Довідкова інформація
Адміністративні послуги
Методична допомога інспектору
Покажчик НПАОП (01.04.2013)
Реєстри
Звітні документи
Контактна інформація
Центральний апарат
Територіальні управління
Експертно-технічі центри
Телефонна "гаряча лінія"
Телефони довіри
Тематичні видання
 
 

Офіційне представництво Президента України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

 


Кращий працівник Держгірпрoмнагляду
Переглянути результати голосування.
 
     
 
США Надрукувати Надіслати ел. поштою
10.08.11

 США

Питання здiйснення державної полiтики США у сферi промислової безпеки та охорони працi на виробництвi, зокрема в гiрничодобувнiй сферi, регулюються як на федеральному piвнi, так i на piвнi законодавства окремих штатiв, а також згiдно з судовою практикою США, яка становить частину нацiонального законодавства. Правове регулювання промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду визначено положеннями Федерального Закону щодо охорони праці й здоров’я в шахтах (Federal Mine Safety and Health Act), прийнятого 9 листопада 1977 року.

 Державний нагляд у сфері гірничих відносин за додержанням гірничого законодавства щодо промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду пiд час проведення гірничих робіт, будівництва й експлуатації, лiквiдацiї або консервації гiрничих пiдприємств здiйснює Miністерство працi США. В рамках Miністерства працi вiдповiдальним за реалiзацiю державноiї полiтики у сферi промисловоiї безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду є Адмiнicтрацiя з питань охорони праці й здоров'я на шахтах (Mine Safety and Hea1th Administration, MSHA). Основним завданням Адмiнiстрацiiї є здiйснення нагляду за виконанням положень гiрничого законодавства у сферi безпеки праці, профiлактика нещасних випадкiв на виробництвi, вжиття заходiв щодо мiнiмiзацiiї наслiдкiв нещасних випадкiв на виробництвi, а також пiдвищення рiвня безпеки у гiрничiй галузi.

 Адмiнiстрацiю очолює Помiчник Miністрa з питань охорони працi та здоров'я на шахтах. До складу Адмiнiстрацiї входить:

1. Офiс помiчника Miнicтpa з питань охорони працi та здоров'я на шахтах (Office of the Assistant Secretary for Mine Safety and Health),

2. Центр з питань охорони праці та здоров'я у вугiльнiй галузi (Coal Mine Safety and Health),

3. Центр з питань охорони працi та здоров'я у металургiйнiй галузі та інших галузях (Metal and Nonmetal Mine Safety and Health),

4. Директорат з питань iнформацiйних pecypciв та оцінки програм (Directorate of Program Evaluation and Information Resources),

5. Директорат з адміністративно-управлінських питань (Directorate of Administration and Management),

6. Директорат з питань технічної підтримки (Directorate of Technical Support),

7. Директорат з питань освітньої політики та розвитку (Directorate of Educational Роlісу and Development),

8. Офіс стандартизації, нормативного забезпечення та вирішення спорів (Office of Standards, Regulations, and Variances),

9. Офіс колекторів (Office of Assessments).

Офіс помічника Міністра з питань охорони праці та здоров'я на шахтах забезпечуєпланування, управління і нагляд за діяльністю Адміністрації щодо попередження тапрофілактикинещасних випадків на шахтах, мінімізації наслідків шкідливих умов праці на виробництві. Офісвживає заходів щодо підвищення рівня безпеки праці, підвищеннякваліфікації й навчання осібзайнятих у гірничодобувний галузі, а також розробляє навчальні програми і курси.

До складу Офісу входять два заступники, Офіс по зв'язках з Конгресом, Офіс з питань навчання і надання підтримки, Офіс з питань охорони праці та здоров'я працівників.

Центр з питань охорони праці та здоров'я у вугільній галузі відповідає за здійснення нагляду за виконанням законодавства у сфері охорони праці й здоров'я, дотриманням стандартів безпеки у вугільній галузі. Зокрема, до повноважень Центру належить здійснення планових щорічних інспекцій підземних шахт (чотири рази на рік), а також наземних (два рази на рік), розслідування нещасних випадків на виробництві, надання приписів та висновків щодо усунення порушень законодавства. Крім того, до повноважень Центру належить здійснення ліцензування та сертифікації рівня безпеки на шахтах, а також погодження програм допомоги, навчальних програм тощо. Центр має право приймати рішення щодо закриття, консервації чи припинення діяльності шахт з мотивів безпеки. Центр складається з Адміністративного офісу, Відділу охорони праці та Відділу охорони здоров'я. До юрисдикції Центру належить також одинадцять адміністративних округів, в яких працюють інспектори. За кожним округом закріплений окружний інспектор.

Центр з питань охорони праці та здоров'я у металургійній галузі й інших галузях відповідає за здійснення нагляду за виконанням законодавства у сфері охорони праці та здоров'я, дотриманням стандартів безпеки у металургійній та інших галузях. Зокрема, до повноважень Центру належить здійснення планових щорічних інспекцій металургійної галузі, розслідування нещасних випадків на виробництві, надання приписів та висновків щодо усунення порушень законодавства. Центр складається з Адміністративного офісу, шести окружних інспекцій та сорока семи інспекторів.

Директорат з питань інформаційної політики й оцінки програм здійснює нагляд за ефективністю реалізації затверджених програм, вносить необхідні корективи в їх виконання з метою підвищення рівня безпеки праці та здоров'я на виробництві. Директорат збирає і обробляє статистичну інформацію стосовно нещасних випадків на виробництві, відповідає за функціонування інформаційної системи Адміністрації.

Директорат з адміністративно-управлінських питань забезпечує виконання адміністративно-фінансових функцій. Зокрема, він здійснює фінансове та бухгалтерське забезпечення Адміністрації, вирішує кадрові питання, здійснює нагляд за виконанням бюджету Адміністрації, управління об'єктами власності Адміністрації, проводить державні закупівлі, укладає контракти, угоди, необхідні для забезпечення діяльності Адміністрації.

Директорат з питань технічної підтримки забезпечує технічно-інженерну підтримку діяльності Адміністрації, здійснює наукові дослідження щодо підвищення безпеки на виробництві. До складу Директорату входять два дослідницькі центри, Пітсбурзький технологічний центр з охорони здоров'я і праці та Центр сертифікації.

Директорат з питань освітньої політики та розвитку забезпечує розробку і впровадження навчальних програм, курсів підвищення кваліфікації у сфері охорони праці та здоров'я у гірничодобувній галузі. До складу Директорату входять три основні компоненти: Управління з питань політики та координації, Національна Академія з питань охорони праці та здоров'я у гірничодобувній галузі й Освітньо-кваліфікаційний центр. Директорат відповідає за розподіл бюджетних асигнувань, грантів на навчання, підвищення кваліфікації тощо.

Офіс стандартизації, нормативного забезпечення та вирішення спорів забезпечує розробку і впровадження стандартів у сфері охорони праці та здоров'я на виробництві, здійснює експертизу, а також розробку нормативно-правових актів, відповідає за опублікування рішень Адміністрації у Федеральному реєстрі документів, розглядає звернення операторів щодо стандартів безпеки на виробництві тощо.

Офіс колекторів забезпечує виконавче провадження щодо виконання рішень Адміністрації, які приписують сплату штрафних санкцій, здійснює представництво Адміністрації в судах та інших юрисдикційних органах. Офіс складається з Офісу директора, Колекторського центру, Офісу цивільної відповідальності, Виконавчої служби, Офісу розслідувань, Юридичної служби.

За матеріалами, отриманими від Міністерства закордонних справ України

  Наст. >
 
Соціальна реклама

Кращий працівник Держгірпромнагляду 2012
Переглянуть результати конкурсу
Малюнки переможців конкурсу Охорона праці очима дітей - 2012
Переглянуть результати конкурсу
Конкурс на кращий слоган

ОГОЛОШЕНО
Всеукраїнський конкурс «Кращий слоган з охорони праці» серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Науково-практичний семінар

РЕКОМЕНДАЦИИ
V международной научно-технической конференции
«Промышленная безопасность и охрана труда-2012.
Проблемы. Перспективы»

Оперативна інформація


Всі новини
 • 15.05.13
  Держгірпромнагляд привітав соціальних партнерів з нагоди 95-річчя техінспекції праці профспілок
 • 14.05.13
  На Чернігівщині теруправління Держгірпромнагляду підписало угоду з інспекцією Держенергонагляду
 • 14.05.13
  Держгірпромнагляд проводить розслідування трагедії на шосткинському казенному заводі «Імпульс»
 • 14.05.13
  Графіки виробничого травматизму за 4 місяці
 • 08.05.13
  Держгірпромнагляд вшанував ветеранів
 • 08.05.13
  Підписано двосторонню угоду про співпрацю між Хмельницьким теруправлінням та міською радою
 • 08.05.13
  Привітання Голови Держгірпромнагляду Олександра Хохотви з нагоди Дня Перемоги
 • 07.05.13
  Олександр Хохотва перевірив готовність Центру шахтної безпеки в Луганську
 • 07.05.13
  Відбулося засідання редакційної колегії журналу “Охорона праці”
 • 30.04.13
  Привітання Голови Держгірпромнагляду з Великоднем
 • 30.04.13
  На Київщині підписано Угоду з наглядовцями наземного транспорту
 • 30.04.13
  На Одещині підписано угоду з роботодавцями
 • 30.04.13
  До Дня охорони праці вшановано пам'ять загиблих на виробництві та завершено дитячий конкурс
 • 30.04.13
  Обговорено вимоги безпечної експлуатації атракціонної техніки

 HotLog

Rated by MyTOP

RSS 2.0
 

© 2010 "Держгірпромнагляд України"
При використаннi матерiалiв посилання на Держгірпромнагляд України обовязкове.