Прес-служба Нормативна база Роз’яснення законодавства Пошук
 
Головна сторінка
Служба
Положення
Завдання
Керівництво
Структура
Планування роботи
Колегія
Історія створення
Вакантні посади
Діяльність Служби
Наглядова діяльність
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Запобігання проявам корупції
Міжнародна діяльність
Ринковий нагляд
Довідкова інформація
Адміністративні послуги
Методична допомога інспектору
Покажчик НПАОП (01.04.2013)
Реєстри
Звітні документи
Контактна інформація
Центральний апарат
Територіальні управління
Експертно-технічі центри
Телефонна "гаряча лінія"
Телефони довіри
Тематичні видання
 
 

Офіційне представництво Президента України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

 


Кращий працівник Держгірпрoмнагляду
Переглянути результати голосування.
 
     
 
ЗВІТ про виконання Плану роботи Держгірпромнагляду за 2011 рік Надрукувати Надіслати ел. поштою
29.03.12

ЗВІТ

про виконання Плану роботи Держгірпромнагляду за 2011 рік

За звітний період Держгірпромнагляд та його територіальні підрозділи провели низку організаційних та практичних заходів державного нагляду за промисловою безпекою, охороною праці, державного гірничого нагляду, охороною надр та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

Виконання заходів з пріоритетних напрямів роботи.

Реалізація державної політики спрямованої на збереження життя та здоров’я працівників усіх галузей економіки у процесі трудової діяльності шляхом вдосконалення наглядової діяльності у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, нагляду за вибуховими матеріалами промислового призначення, охорони надр.

Державний нагляд у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, нагляду за вибуховими матеріалами промислового призначення, охорони надр здійснюється шляхом проведення посадовими особами Держгірпромнагляду перевірок суб’єктів господарювання та їх виробничих об’єктів, яких впродовж 2011 року проведено понад 140 тис.

У разі загрози життю та здоров’ю працівників посадові особи Держгірпромнагляду у 114 422 випадках тимчасово зупиняли виробництво, виконання робіт або надання послуг.

За порушення вимог чинного законодавства з охорони праці та охорони надр до адміністративної відповідальності було притягнуто 82 062 працівники, з них  19 317 –  перших керівників підприємств.

Сума штрафів, накладених на працівників за порушення вимог законодавства з охорони  праці,  склала  майже 7 млн.  571 тис. грн., з  них  на   керівників  підприємств 7 млн. 489 тис. грн.

За порушення вимог законодавства з охорони праці на 2 049 осіб надіслано матеріали до органів прокуратури.

З метою зміни підходів до здійснення державного нагляду з прямого контролю до профілактики й запобігання порушень законодавства відповідно до Програми економічних реформ Президента України «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» продовжується робота щодо збільшення профілактичної складової діяльності Держгірпромнагляду.  

За ініціативою Держгірпромнагляду на піднаглядних підприємствах проведено огляд-конкурси з охорони праці та відзначено кращі колективи і працівників у номінаціях: «Кращий трудовий колектив», «За безпечну працю», «Кращий працівник», «Кращий цех, дільниця (бригада)», «Кращий за професією» тощо. Запроваджено практику проведення тематичних радіо- та телепередач з актуальних проблем охорони праці, промислової безпеки та інших акцій.

Організовано проведення Всеукраїнської акції «Охорона праці очима дітей», у рамках якої для учнів та студентів шкільних, професійно-технічних та вищих закладів освіти України проводилися виховні години та відкриті уроки на тему: «Безпека праці батьків – моє щасливе майбутнє», екскурсії-огляди безпечних технологій виробництв на підприємствах регіонів, а також тематичні батьківські збори.

Також, у її рамках для учнів навчальних закладів віком від 8 до 16 років Держгірпромнаглядом проведено конкурс дитячої творчості за трьома напрямками – «малюнок», «літературний твір» та «відеоробота».

За результатами засідань Кабінету Міністрів України, проведених 20 липня 2011 року та 17 серпня 2011 року, проведено роботу щодо вдосконалення структури та збільшення штатної кількості працівників Служби, що дасть змогу збільшити кількість державних інспекторів та посилити державний нагляд на підприємствах найбільш травмонебезпечних галузей виробництва.

 На виконання пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів України  від 21.03.2011 №219-р  «Питання організації підготовки проекту Державної програми  економічного і соціального розвитку України  на 2012 рік» Держгірпромнаглядом опрацьовано Концепцію Державної програми економічного і соціального розвитку  України на 2012 рік, схвалену відповідним розпорядженням.

Відповідно до Методичних рекомендацій, запропонованих Міністерством економіки України надано пропозиції до проекту Державної програми  економічного і соціального розвитку України  на 2012 рік, які надіслано до Міністерства надзвичайних ситуацій України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі  України. Зокрема, до розділу Підвищення соціальних стандартів Проекту запропоновано включити проведення Всеукраїнської акції «Охорона праці очима дітей-2012».

Удосконалення державного управління у сфері промислової безпеки та охорони праці на державному, галузевому та регіональному рівнях, у тому числі шляхом впровадження та виконання загальнодержавної, галузевих і регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, у фінансуванні яких бере участь Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Держгірпромнагляд здійснює комплексне управління охороною праці на державному рівні, реалізує державну політику в цій галузі та здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування шляхом виконання відповідних доручень Президента та Кабінету Міністрів України та контролю за виконанням відповідних галузевих та регіональних програм.

Держгірпромнаглядом опрацьовано та 31 серпня 2011 року схвалено відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів України Концепцію Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 рок.

Спільно з Національним науково-дослідним інститутом промислової безпеки та охорони праці опрацьовано проекти Рекомендацій щодо діяльності структурних підрозділів з охорони праці міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та Рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних та галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.. Після затвердження Рекомендації будуть направлені до центральних та місцевих органів виконавчої влади, для використання в роботі.

Удосконалення системи державного нагляду за промисловою безпекою, охороною праці і поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, безпечним веденням робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю, охороною надр, а також державного гірничого нагляду та приведення її у відповідність до вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці.

Наказом МНС від 11.08.2011 №826 затверджено Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду та уніфікованої форми Акта перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта)». Наказ надано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Зазначений нормативний акт розроблено з урахуванням норм  як чинного законодавства України так і конвенцій Міжнародної організації праці, норми яких застосовуються у багатьох розвинутих країн світу. Положення пристосоване до сучасних умов та надає можливості посадовим особам Служби використовувати всі свої права та повноваження, визначені законами України та ратифікованими міжнародними договорами.

З метою забезпечення більш якісного проведення розслідувань нещасних випадків і аварій на виробництві та визначення причин їх виникнення для подальшого запобігання аналогічних випадків Держгірпромнаглядом було підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», яку було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 30 листопада 2011 року за № 1232.

Виконання положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, Всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та Всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями, за виконання яких відповідальний Держгірпромнагляд.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 № 261-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки», наказом Держгірпромнагляду від 22.04.2011 № 23 «Про виконання положень Генеральної угоди на 2010-2012 рік» затверджено план заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди.

Станом на 31.12.2011 майже всі заходи, відповідальним за які є Держгірпромнагляд, виконано, або виконано частково.

На виконання п. 3.13 працює робоча група з підготовки матеріалів до розширеного засідання Кабінету Міністрів України питання «Про стан виробничого травматизму і професійних захворювань».

Контроль за реалізацією вимог Закону України «Про охорону праці» щодо здійснення належного утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування і моніторингу за їх технічним станом, а також охорони праці відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Контроль здійснюється шляхом перевірок виконання суб’єктами господарювання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж». Результати перевірок узагальнюються кожні шість місяців.

Контроль за виконанням Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних і шахтобудівних підприємствах, та її складової – Комплексної програми вдосконалення вентиляції, дегазації вугільних пластів та впровадження ефективної системи запобігання вибухам метану.

На виконання Указу Президента України від 05.08.2009 №685 затверджено робочий План підготовки проектів актів, необхідних для організації виконання Указу Президента України від 5 серпня 2008 р. №685/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року «Про стан і перспективи розвитку вугільної промисловості та невідкладні заходи щодо підвищення рівня безпеки праці в цій галузі». Інформація про виконання щоквартально надається до Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки і оборони України.

Під постійним контролем залишаються питання промислової безпеки та охорони праці на вугільних підприємствах, а саме виконання:

Програми підвищення безпеки праці, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2001 № 521;

заходів щодо підвищення стану охорони праці та промислової безпеки на підприємствах вугільної галузі (на виконання пункту 3 розділу 2 протоколу № 59 Засідання Кабінету Міністрів України від 17.08.2011).

Удосконалення системи державного нагляду за промисловою безпекою та функціонуванням системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості.

Наказом МНС від 07.09.2011 №960 (реєстрація у Мін’юсті 03.10.2011 №1135/19873) внесено зміни до Правил безпеки у вугільних шахтах (Наказ Держгірпромнагляду №62 від 22.03.2010 ). 

Стосовно основних заходів.

Протягом 2011 року Держгірпромнагляд  отримав 852 доручення про виконання рішень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, які виконано у визначені строки та на належному рівні

Проведено 11 засідань колегії. Усі питання, передбачені планом роботи колегії розглянуто на засіданнях, за виключенням:

запланованого на червень 2011 року питання «Про стан промислової безпеки та охорони праці в Красноградському комунальному підприємстві «Водоканал», (виключено з урахуванням заходів, які було вжито керівництвом Красноградського КП «Водоканал» щодо усунення порушень, виявлених за результатами проведеної перевірки);

запланованого на листопад 2011 року питання «Про здійснення повноважень органу державного ринкового нагляду у сфері відповідальності Держгірпромнагляду», (розгляд перенесено на перше півріччя 2012 року враховуючи недостатню законодавчу урегульованість питань зі здійснення повноважень органу державного ринкового нагляду, для конструктивного обговорення та дієвого вирішення завдань Держгірпромнагляду у визначеній сфері).

З метою зниження рівня виробничого травматизму, стан безпеки в галузях, де збільшилася кількість нещасних випадків, розглядався на спільних колегіях  Держгірпромнагляду та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери відповідальності яких належать зазначені галузі. Так, 30 серпня було проведено спільну колегію з Державним агентством лісових  ресурсів  з   питання   «Стан  охорони  праці в лісовій галузі», 2 вересня – з Міністерством аграрної політики та продовольства з питання «Про стан охорони праці в агропромислову комплексі України», 16 вересня – з Міненерговугілля  з питання «Про стан охорони праці та промислової безпеки на підприємствах вугільної галузі»,  25 жовтня – з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з питання «Про стан охорони праці та підвищення техніки безпеки у галузі будівництва та житлово-комунального господарства та на підприємствах, установах і організаціях сфери управління Міністерства  за 9 місяців 2011 року».

Прийняті на колегіях рішення  спрямовано на покращення ситуації в зазначених галузях.

Протягом звітного періоду на підставі вивчення, аналізу та узагальнення підсумків проведених перевірок, наглядової діяльності галузевих інспекцій територіальних управлінь, стану аварійності та виробничого травматизму на підконтрольних підприємствах постійно надавалась методична та практична допомога територіальним управлінням з підвищення ефективності державного нагляду, з удосконалення існуючих і впровадження нових форм та методів державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці.

За 2011 рік Держгірпромнаглядом видано: окремих доручень керівництва Служби  – 138; наказів Служби  з основної діяльності – 117.

У 2011   році   до   Держгірпромнагляду надійшло  640  звернень   громадян:

Звідки надійшло звернення

Кількість звернень

за  2011 рік

Адміністрація Президента України 

13

Верховна Рада України

19

Кабінет Міністрів України

28

Органи державної влади,

органи місцевого самоврядування,

установи, організації, підприємства

98

Громадяни

223

Особистий прийом

10

Колективні

49

Разом:

640

У   2011   році  найбільша   кількість  звернень    надійшла  з  м. Києва, Київської,  Дніпропетровської, Донецької та Луганської  областей.  Найменша кількість – з Волинської,  Рівненської, Херсонської  та Чернівецької  областей.

Основні питання, які порушувались у  зверненнях:

незгода з рішенням комісій з розслідування нещасних випадків;

приховування нещасних випадків на виробництві;

роз’яснення вимог законодавчих та нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці;

недотримання вимог законів та інших нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці;

питання безпеки під час  застосування  газу у побуті.

Щомісячно здійснюється аналіз та узагальнення наглядової діяльності галузевих інспекцій територіальних органів, стану аварійності та виробничого травматизму у суб’єктів господарювання, піднаглядних територіальним органам. Під постійним контролем перебуває дотримання вимог «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1112 під час проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві.

Протягом року посадові особи та фахівці Держгірпромнагляду та його територіальних органів розглядали, узгоджували проекти державних стандартів, проекти технічних умов, іншої документації з питань, що належить до компетенції Держгірпромнагляду, брали участь у роботі комісій з приймальних випробувань дослідних зразків обладнання. Держгірпромнаглядом розглянуто та погоджено: більше 550 проектів державних стандартів, проектів технічних умов, іншої документації що належить до компетенції Держгірпромнагляду; 14 звернень на право придбання та використання вибухових матеріалів промислового призначення та їх компонентів імпортного виробництва.

З нагоди організації та проведення в Україні 28 квітня Дня охорони праці, який у 2011 році за рекомендацією Міжнародної організації праці проводився під девізом: «Система управління охороною праці: шлях до постійного вдосконалення», наказом Держгірпромнагляду було  утворено Організаційний комітет, затверджено план заходів та звернення до центральних і місцевих органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій України з нагоди Дня охорони раці.

Заходи до Дня охорони праці було спрямовано на пропаганду безпечної праці та профілактику виробничого травматизму, об’єднання зусиль працівників, роботодавців та органів державної влади для спільного вирішення проблемних питань охорони праці, на профілактику виробничого травматизму та професійних захворювань.

Проведення заходів з нагоди Дня охорони праці сприяло посиленню уваги та зацікавленості керівників підприємств усіх форм власності до вирішення питань охорони праці, організації профілактики нещасних випадків на виробництві, охорони  життя та здоров’я людини.

19-20 квітня 2011 проведено засідання з розгляду планів розвитку робіт суб’єктів господарювання нафтогазовидобувного комплексу на  2011 рік. Складено та затверджено протоколи розгляду по НАК «Надра України», ВАТ «Укрнафта», ДК «Укргазвидобування», ДАТ «Чорноморнафтогаз», які надіслано до Міненерговугілля, НАК «Надра України», НАК «Нафтогаз України» та відповідних територіальних органів для виконання.

У листопаді-грудні поточного року розглянуто плани розвитку гірничих робіт суб’єктів господарювання вугільної промисловості на 2012 рік. 21-22 грудня розглянуто плани розвитку гірничих робіт суб’єктів господарювання рудної та нерудної промисловості на 2012 рік.

У 2011 році Держгірпромнаглядом здійснено наступні перевірки:

Проведено 24 всебічні перевірки стану промислової безпеки та охорони праці за участю посадових осіб центрального апарату Держгірпромнагляду на таких підприємствах:

1.              СП «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова» ВАТ «Лисичанськвугілля».

2.              Аглодоменне виробництво ВАТ «Алчевський металургійний комбінат».

3.              Філія «Житлотеплоенерго Київенерго» АЕК «Київенерго».

4.              Підприємства і організації агропромислового комплексу Біляївського району Одеської області.

5.              ВАТ ВК «Шахта «Червоноармійська - Західна №1».

6.              Красноградське КП «Водоканал».

7.              ВП «Шахта ім. К.А. Рум’янцева»  ДП «Артемвугілля».

8.              ВАТ «ДніпроАзот».

9.              ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу».

10.           ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України».

11.           ВП «Шахта «Білицька» ДП «Добропіллявугілля».

12.           ВП «Шахта ім. О.О. Скочинського» ДП «ДВЕК».

13.           Підприємства і організації агропромислового комплексу та соціально-культурної сфери Першотравневого району Донецької області.

14.           СП «Шахта Молодогвардійська» ВАТ «Краснодонвугілля».

15.           ТОВ «Шахта «Садовая».

16.           ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля».

17.           Кримська електроенергетична система НЕК «Укренерго».

18.           ВАТ «Рубежанський картонно-тарний комбінат».

19.           ВП «Шахта ім. В.І. Чапаєва» ДП «Шахтарськантрацит».

20.           ДП «Вугільна компанія «Красноліманська».

21.           ЗАТ «Запорізький  залізорудний комбінат».

22.           ВАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат».

23.           Гірничий департамент ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

24.           Смолінська шахта ДП «СхідГЗК».

Організовано та проведено 49 перевірок піднаглядних підприємств суб’єктів господарювання різних галузей промисловості та невиробничої сфери України з цільових питань стосовно:

стану промислової безпеки та охорони праці об’єктів з виробництва продуктів розділення повітря;

готовності суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до безпечної та безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років;

дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час експлуатації обладнання транспортних засобів, двигуни яких працюють на газовому паливі;

стану провітрювання та пилогазового режиму на вугільних шахтах;

стану виконання заходів, запропонованих Урядовими комісіями та комісіями зі спеціального розслідування  аварій і групових нещасних випадків, які сталися на підприємствах вугільної промисловості впродовж 2009-2010 років;

стану промислової безпеки на рудниковому транспорті вугільних підприємств;

стану дотримання технологічної проектної документації очисних та підготовчих вибоїв під час  ведення гірничих робіт на шахтах;

виконання розроблених заходів з  готовності вугільних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років;

стану охорони праці та промислової безпеки на закритих  шахтах,  шахтах  ІІІ  групи,  що готуються до закриття, шахтах, які входять до складу ДП «Укрвуглеторфреструктуризація» та ДП «Укршахтгідрозахист»;

впровадження та функціонування системи управління виробництвом та охороною праці у вугільній промисловості;

виконання протокольних рішень, прийнятих при узгодженні планів розвитку гірничих робіт на кар’єрах і шахтах гірничорудних та нерудних підприємств на 2011 рік;

безпечної експлуатації суб’єктами господарювання гірничодобувної галузі технологічного автомобільного, залізничного та конвеєрного транспорту;

стану зберігання,  обліку,  перевезення  та використання вибухових матеріалів промислового призначення суб’єктами господарювання, що провадять діяльність, пов’язану з виконанням підземних та відкритих гірничих робіт;

готовності суб’єктів господарювання гірничодобувної галузі до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років;

готовності суб’єктів господарювання, які ведуть геологорозвідувальні роботи, до виконання польових робіт  у 2011 році;

стану усть ліквідованих гірничих виробок вугільних шахт, які мають вихід на денну поверхню;

стану виконання законодавства про надра суб’єктами господарювання, які здійснюють геологічне вивчення та розробку родовищ мінеральних та природних лікувальних ресурсів;

маркшейдерського забезпечення ведення гірничих робіт і додержання встановленого порядку обліку запасів корисних копалин  під час розробки родовищ торфу;

стану маркшейдерського та геологічного обслуговування гірничих робіт поблизу небезпечних зон;

стану порожнин, що утворилися внаслідок виконання гірничих робіт та якість маркшейдерського і геологічного обслуговування ведення гірничих робіт поблизу небезпечних зон під час розробки родовищ залізних руд  Криворізького залізорудного басейну;

виконання суб’єктами господарювання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»; 

суб’єктів господарювання будівельної галузі щодо наявності та дотримання вимог проектно-технічної документації на безпечне ведення робіт з будівництва, монтажу та демонтажу будинків, споруд і забезпечення працюючих засобами колективного та індивідуального захисту;

дотримання суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час експлуатації труб (димових) та градирень баштового типу;

дотримання суб’єктами господарювання машинобудівної галузі вимог нормативно-правових актів з охорони праці в частині реєстрації, умов безпечної експлуатації та утримання у безпечному технічному стані технологічного транспорту;

дотримання суб’єктами господарювання металургійної галузі вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час виконання робіт із заготівлі та переробки брухту та відходів чорних і кольорових металів щодо організації й дотримання піротехнічного контролю;

дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці суб’єктами господарювання, які виконують роботи в охоронних зонах електричних мереж;

дотримання суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час експлуатації атракціонів підвищеної небезпеки;

дотримання суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час експлуатації ліфтів у житловому фонді;

дотримання суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час експлуатації баштових кранів на будівництвах багатоповерхових будинків;

дотримання суб’єктами господарювання металургійної p class=Протягом 2011 року ДержгірпромнаглядЗ метою зниження рівня виробничого травматизму, стан безпеки в галузях, де збільшилася кількість нещасних випадків, розглядався на спільних колегіяхnbsp;готовності субгалузі вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час експлуатації технологічного устаткування електротехнологічними працівниками та організації і проведення ремонтних робіт електричної час Верховна Рада УкраїниMsoNormalтини технологічnbsp;nbsp;н1span /nbsp;nbsp;огnbsp;nbsp;nbsp;о устаткування;

дотримання суб’єктами господарювання машинобудівної галузі умов безпечної експлуатації та утримання у безпечному технічному стані обладнання, машин і механізмів, деталі яких рухаються та/або обертаються;

з утримання та безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг;

виконання регіональних програм модернізації, ремонту та заміни ліфтів, які експлуатуються у житловому фонді всіх форм власності, розроблених на виконання окремого доручення Кабінету Міністрів України від 12.05.2003 №20758;

дотримання суб’єктами господарювання електроенергетичної галузі вимог нормативно-правових актів з охорони праці в частині реєстрації, умов безпечної експлуатації та утримання у безпечному технічному стані технологічного транспорту;

дотримання суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час переміщення рухомого складу по території депо міського електричного транспорту;

стану промислової безпеки та охорони праці спеціалізованих підприємств газового господарства ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України;

стану промислової безпеки та охорони праці суб’єктів господарювання, що використовують хлор та аміак для виробничих потреб;

дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці суб’єктами господарювання, що експлуатують ізотермічні сховища аміаку

дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці суб’єктами господарювання водопровідно-каналізаційного господарства щодо організації та виконання ними газонебезпечних робіт;

дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці суб’єктами господарювання, що здійснюють наповнення та реалізацію балонів скраплених вуглеводневих газів;

готовності аварійно-диспетчерських служб спеціалізованих підприємств газового господарства до роботи в осінньо-зимовий період  2011-2012 р.р.;

дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці суб’єктами господарювання, що експлуатують та виконують роботи з будівництва, технічного обслуговування і ремонту димових та вентиляційних каналів;

дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці суб’єктами господарювання, що виконують роботи з утилізації боєприпасів;

дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці суб’єктами господарювання, що експлуатують автомобільні газонаповнювальні компресорні станції;

стану охорони праці в лікувально-профілактичних закладах, які використовують кисень;

суб’єктів господарювання агропромислового комплексу щодо дотримання вимог безпеки під час виконання весняно-польових робіт;

стану промислової безпеки та охорони праці суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність із зберігання та переробки зерна  (елеватори, комбікормові заводи, млини тощо) ;

стану промислової безпеки та охорони праці суб’єктів господарювання агропромислового комплексу під час виконання зернозбиральних робіт;

стану охорони праці в навчальних закладах;

стану промислової безпеки та охорони праці на цукрових заводах.

Матеріали за підсумками проведених перевірок узагальнено. Вжито заходи щодо поліпшення стану промислової безпеки, охорони праці та охорони надр на підприємствах України.

Узагальнені довідки за результатами перевірок надіслано для реагування та вжиття заходів з усунення виявлених недоліків територіальним органам Держгірпромнагляду, Кабінету Міністрів України, Генеральній прокуратурі України, Міністерству освіти і науки, молоді і спорту України, Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству аграрної політики та продовольства України, ДП «Державна продовольчо-зернова корпорація України», Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.

Усього впродовж 2011 року проведено 3266 всебічних перевірок суб’єктів господарювання та 136 934 перевірки виробничих об’єктів суб’єктів господарювання.

Перевірено роботу територіального управління по Харківській області стосовно організації державного нагляду.

Перевірено  організацію державного нагляду за станом промислової безпеки та охорони праці на підприємствах вугільної промисловості Центральною державною гірничотехнічною інспекцією Донецького гірничого округу.

Заплановані перевірки:

роботи територіальних управлінь по Луганській та Львівській областях стосовно організації державного нагляду;

роботи з організації державного нагляду за станом промислової безпеки та охорони праці на виробництвах хімічного та нафтогазового комплексу Одеської Державної інспекції промислової безпеки та охорони праці у хімічній промисловості, нафтогазовому комплексі, котлонагляді, підйомним спорудам та житлово-комунальному господарстві;

виконання функцій державного управління  охороною праці в галузі Державним комітетом телебачення та радіомовлення України;

роботи з організації державного нагляду за станом промислової безпеки та охорони праці на підприємствах агропромислового комплексу, деревообробної, легкої та текстильної промисловості, соціально-культурної сфери управлінням Держгірпромнагляду по Житомирській області –

у 2011 році не проводились в зв’язку зі здійсненням заходів щодо виконання Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади». 

З тієї ж причини не перевірено – діяльність територіальних органів з питань видачі дозволів та з питань реєстрації технологічних транспортних засобів; роботу територіальних органів щодо ведення уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи для ведення відомчого обліку зареєстрованого технологічного транспорту; а також організації, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду – діяльність Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці в частині виконання ним науково-дослідницьких робіт за рахунок бюджетних асигнувань, робота експертно-технічних центрів щодо їх експертної діяльності.

Проведено внутрішній фінансовий контроль у: 

1. ДП Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці.

2. ДП «Тернопільський експертно-технічний центр».

3. ДП «Український центр підтвердження відповідності «Промбезпека».

4. ДП «Сумський експертно-технічний центр». 

5. ДП «Подільський  експертно-технічний центр».

6. ДП «Луганський експертно-технічний центр».

7. ДП «Кримський  експертно-технічний центр».

8. Управлінні Держгірпромнагляду по Закарпатській області.

9. Управлінні Держгірпромнагляду по Херсонській області.

10. Управлінні Держгірпромнагляду по Вінницькій області.

11. Територіальному управлінні Держгірпромнагляду по Київській області та м. Києву.

Держгірпромнаглядом постійно проводиться аналіз наглядової діяльності територіальних управлінь, стану аварійності та виробничого травматизму в регіонах України, з метою підготовки та надання Адміністрації  Президента України, Кабінету Міністрів України, керівництву Держгірпромнагляду щоденної, щотижневої, щомісячної оперативної і аналітичної інформації про стан виробничого травматизму та здійснення наглядової діяльності.

За підсумками роботи у першому півріччі 2011 року внесено зміни до Плану роботи Держгірпромнагляду на 2011 рік. Розроблено план роботи Держгірпромнагляду на 2012 рік, який затверджено Міністром надзвичайних ситуацій України В.І. Балогою.

Спільно з Національним науково-дослідним інститутом промислової безпеки та охорони праці виконано – приведення інформаційної системи «Повідомлення» у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1232; з метою зменшення обсягу звітних матеріалів, які надаються до центрального апарату Держгірпромнагляду його територіальними органами та упорядкування звітності з питань наглядової діяльності спрощено форми звіту про наглядову діяльність 2-НД.

Впроваджено механізм виконання робіт підвищеної небезпеки на підставі декларації, яке здійснюється з 01.11.2011 згідно із вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107.

За рік центральним апаратом Держгірпромнагляду видано 4038 дозволів на виконання робіт і застосування обладнання підвищеної небезпеки.

З метою виконання пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів України  від 21.03.2011 №219-р  «Питання організації підготовки проекту Державної програми  економічного і соціального розвитку України  на 2012 рік» Держгірпромнаглядом опрацьовано Концепцію Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки, схвалену відповідним розпорядженням.

Відповідно до Методичних рекомендацій, запропонованих Міністерством економіки України надано пропозиції до проекту Державної програми  економічного і соціального розвитку України  на 2012 рік, які направлено до Міністерства надзвичайних ситуацій України (лист від 04.04.2011 № 1/02-6.2/2246)  та Міністерства економічного розвитку і торгівлі  України (лист від 07.04.2011 № 1/02-6.2/2350).

На підставі опрацювання та узагальнення звітів форми 1-УБ «Про стан умов і безпеки праці на підприємствах, в установах та організаціях» центральним та місцевим органам виконавчої влади виконано Звіт про стан умов праці та безпеки праці в Україні за 2010 рік. Інформація наведена у відповідному звіті використовувалась в роботі структурних підрозділів Держгірпромнагляду.

З метою здійснення контролю за виконанням функцій державного управління охороною праці Держгірпромнагляд звернувся до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державні адміністрації, до центральних органів виконавчої влади, щодо надання інформації про виконання галузевих і регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища станом на 01.01.2011 року.

Інформацію про хід виконання 16 галузевих та 23 регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища передано для проведення аналізу до Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці.

Відповідно до отриманої інформації регіональні програми не профінансовано в Одеській, Тернопільській, Київській областях, м. Києві та АР Крим.

На виконання вимог статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» проводиться, починаючи з 20 жовтня 2011 року, перевірка Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та його робочих органів.

Узагальнену інформацію та акт перевірки буде надіслано до Кабінету Міністрів України та Міністерства соціальної політики України.

Держгірпромнаглядом надано звіти до Міністерства соціальної політики України про виконання абзацу другого пункту 6 Плану заходів щодо виконання  положень  Європейської  соціальної  хартії (переглянутої) на 2007-2010 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 № 237-р.

Здійснено заходи щодо завершення будівельно-монтажних робіт із встановлення та введення в експлуатацію УТАС на вугледобувних підприємствах  у передбачені договорами строки, а саме – опрацьовано проекти постанов, які затверджено Кабінетом Міністрів України:

від 23.03.2011 №296 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування проектів, пов’язаних з підвищенням техніки безпеки шахт шляхом впровадження уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС)»;

від 25.07.2011 №783 «Про внесення змін  до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. №1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»;

від 27.04.2011 №459 «Деякі питання здійснення Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки закупівлі уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на засадах координації».

За дорученням Кабінету Міністрів України проведено наради щодо стану промислової безпеки та експлуатації стволів, копрів, стаціонарних установок, зокрема підйомних комплексів, в першу чергу, людських підйомів, вентиляторів головного провітрювання та головних водовідливних установок  вугільних шахт, з керівництвом  Міненерговугілля, керівниками вугільних підприємств та керівниками гірничих округів територіальних органів Держгірпромнагляду. Узагальнену інформацію надіслано до Кабінету Міністрів України.

Державний нагляд за підготовкою нових виймальних дільниць здійснювався згідно з планами перевірок з затвердження програм розвитку гірничих робіт до вводу в експлуатацію нових лав. Складено протоколи розвитку гірничих робіт та акти прийому лав в експлуатацію.

Проведено щоквартальний моніторинг та аналіз забезпеченості шахтарів засобами індивідуального та колективного захисту. Питання забезпечення працівників засобами індивідуального захисту знаходяться під постійним контролем.

За 2011 рік Держгірпромнаглядом надано: 167 гірничих відводів у т.ч. 166 – на розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та 1 – на користування надрами, не пов’язане з видобуванням корисних копалин. Надано 534 погодження на отримання спеціальних дозволів на користування надрами. Погоджено 57 проектів дослідно-промислової розробки ділянок надр.

Надіслано листи до Держгеонадра з відповідними матеріалами на зупинення  дії та анулювання спеціальних дозволів на користування надрами по 11 надрокористувачах. Розглянуто 37 листів від Держгеонадра на погодження продажу спеціальних дозволів на аукціонах, з яких погоджено 34 ділянки.

Здійснюється супровід застосування та впровадження «Технічного регламенту ліфтів», «Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів», «Технічного регламенту безпеки посудин високого тиску».

З питань запобігання та протидії корупції проведено 5 перевірок за можливими ознаками корупційних дій.

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» подання аналітичної інформації про виконання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» до Головдержслужби України припинено.

Щодо інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Держгірпромнагляду – за 2011 рік поширено понад 600 прес-релізів з проблем охорони праці та промислової безпеки. Проведено 5 прес-конференцій, 28 брифінгів та понад 40 інтерв’ю фахівців та керівництва Держгірпромнагляду, майже 90 прес-конференцій та брифінгів з представниками територіальних органів Держгірпромнагляду. Здійснено інформаційне висвітлення усіх візитів офіційних делегацій Держгірпромнагляду.

Упродовж 2011 року здійснювалося наповнення сайту офіційними повідомленнями, статистичними даними, розміщено 9 матеріалів з роз’яснення вимог чинних нормативно правових актів у сфері діяльності Держгірпромнагляду, оприлюднено 5 нормативно-правових актів для проведення консультацій з громадськістю, розміщено 7 наказів Держгірпромнагляду, 5 Указів Президента України, 1 Закон України. На офіційних сайтах 26 територіальних управлінь Держгірпромнагляду здійснювалося анонсування всебічних перевірок, матеріали понад 250 перевірок висвітлено на сайті центрального апарату.

Заходи контролю за додержанням вимог законів, указів Президента України, рішень Уряду, власних рішень здійснюються постійно, в установлені строки.

Щодо виконання Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  29.03.2006 р. №374, в тому числі з реалізації комплексної програми дегазації вугільних пластів та впровадження ефективної системи запобігання вибухам метану – узагальнена інформація щоквартально надається до Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки і оборони України.

На виконання наказу Держгірпромнагляду від 16.08.2010 № 152 «Про невідкладні заходи охорони будівель, споруд і природних об’єктів від негативного впливу підземних гірничих робіт» – науковим установам ДП «Науково-дослідний гірничорудний інститут» та ДП «Державний проектний інститут «Кривбаспроект» разом із Науково-виробничим підприємством «Кривбасакадемінвест» і Науково-виробничим підприємством «Радій» доручено розроблення програми із створення геоінформаційної системи спостереження за шахтними виробками та пустотами Кривбасу для прогнозування техногенних явищ. Підприємства зобов’язано вжити заходів із запобігання потрапляння людей та механізмів у небезпечні зони, утворені внаслідок гірничих робіт.

Здійснюється постійний контроль за виконанням рішення колегії Держгірпромнагляду, затвердженого наказом від 07.10.2010 №208, «Про стан промислової безпеки та охорони праці на будівельних об’єктах з підготовки до проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу». Узагальнена оперативна інформація щотижнево надається для розгляду у Кабінеті Міністрів України.

На   виконання   пункту 1  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.10.2007 р. №871-р «Про підвищення рівня безпеки газопостачання населення» щодо проведення в установленому порядку технічних розслідувань обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті, територіальними органами Держгірпромнагляду проводяться технічні розслідування обставин та причин виникнення аварій та нещасних випадків під час використання газу у побуті. У 2011 році було призначено 102 розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті, з них завершено – 79, розслідується – 23.

Щодо контролю за дотриманням вимог Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002р. №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» – розроблено зміни до постанови Кабінету Міністрів України  від 11 липня 2002 р. №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки», які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011р. №990.

Стосовно міжнародного співробітництво та укладання міжнародних договорів здійснюється провадження співпраці з Європейським агентством безпеки та охорони здоров’я на робочих місцях (EU-OSHA) з метою вивчення досвіду управління системою охорони праці європейських країн.

В рамках міжурядової Угоди між Україною та США продовжено співробітництво  (навчання гірничотехнічних інспекторів, спільні наради з вивчення нормотворчої бази з безпеки праці обох країн).

Проведено міжнародний семінар «Рамкова директива ЄС з охорони праці та її впровадження» у рамках інструменту залучення зовнішньої допомоги ТАІЕХ, Європейської Комісії.

Здійснено навчальний візит ТАІЕХ «Здійснення державного гірничого нагляду: законодавство, практика, досягнення», який відбувся  в м. Катовіце (Республіка Польща).

Прийнято участь у тренінгу в Сполучених Штатах Америки організованого Компанією PEER («Партнерство з енергетичної та екологічної реформи») в рамках програми «Шахтна безпека в Україні».

Організовано зустріч  з представниками делегації Китайської Народної республіки для налагодження подальшої співпраці та обміну досвідом.

Прийнято участь у IХ Міжнародному форумі з промислової безпеки у місті Санкт-Петербург (Російська Федерація).

Прийнято участь у ІХ засіданні Міждержавної ради з промислової безпеки м. Сочі (Російська Федерація).

Прийнято участь в роботі семінару з впровадження Програми «Відповідальна турбота хімічної промисловості України».

У 2011 році проведено навчання з підвищення кваліфікації 426 фахівців територіальних органів Держгірпромнагляду з нагляду за промисловою безпекою та охороною праці та навчання 18 фахівців центрального апарату Держгірпромнагляду з промислової безпеки та охорони праці.

Держгірпромнаглядом, в межах компетенції, було розглянуто та погоджено:

Типову навчальну програму нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» та «бакалавр»

Типову навчальну програму нормативної дисципліни «Основи охорони праці в галузі» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» та «бакалавр».

З метою визначення прогнозних потреб у підготовці спеціалістів для заміщення вакантних посад державних службовців проводилось стажування і перевірка професійного рівня та ділових якостей державних службовців.

Виконано всі заплановані на 2011 рік заходи стосовно бухгалтерського обліку, фінансів та внутрішнього фінансового контролю. Проведено торги по закупівлі у одного виконавця – впровадження системи УТАС на вугледобувних підприємствах.

Виконано всі заплановані на 2011 рік заходи стосовно кадрового забезпечення, діловодства, контролю та спецроботи. Організовано та проведено атестацію державних службовців центрального апарату та територіальних управлінь Держгірпромнагляду. Робота з кадровим резервом державних службовців, а також  щорічна оцінка виконання посадовими особами центрального апарату Держгірпромнагляду покладених на них завдань та обов’язків, не проводилась у зв’язку з ліквідацією та скороченням чисельності

Законодавча та нормотворча робота

У 2011 році затверджено Закон України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 155 1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовища».

Перебувають на погодженні із заінтересованими органами виконавчої влади шість законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці:

1.   Проект     Закону     України   «Про затвердження Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки».

2. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Порядок проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці».

3. Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

4. Правила безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення родовищ нафти і газу в акваторіях Чорного і Азовського морів.

5. Правила безпеки систем газопостачання.

6. Правила охорони праці, безпечної експлуатації та будови аміачних холодильних установок.

На опрацюванні знаходяться 14  нормативно-правових актів з охорони праці:

1.  Рекомендації щодо діяльності структурних підрозділів з охорони праці міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

2.  Рекомендації щодо порядку розроблення регіональних та галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

3.  Проект Закону України «Про внесення доповнень до Бюджетного кодексу України» в частині фінансування профілактичних заходів з охорони праці з державного та місцевих бюджетів.

4.  Проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання».

5.  Правила безпеки на вуглезбагачувальних, брикетних фабриках і установках.

6.  Нова редакція Кодексу України про надра.

7.  Єдині правила охорони надр під час розробки родовищ корисних копалин.

8.  Правила охорони праці під час виконання геологорозвідувальних робіт.

9.  Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті.

10. Нова редакція Інструкції щодо застосування порядку видачі дозволів Державним комітетом з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду та його територіальними органами.

11. Форма висновків експертизи, що є підставою для видачі дозволів.

12. Нова редакція Методичних рекомендацій щодо розроблення та оформлення висновків експертизи для видачі дозволів Державним комітетом з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

13. Проект Порядку визначення незалежних експертних організацій, передбачених Законом України «Про охорону праці».

14. Проект Порядку призначення органів сертифікації персоналу з неруйнівного контролю, який виконує роботи на об’єктах підвищеної небезпеки.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження державних вимог до підготовки кадрів з питань охорони праці» не надходив до Держгірпромнагляду. В разі надходження відповідного акта він буде розглянутий Держгірпромнаглядом в межах повноважень.

Проект Положення про органи із сертифікації фахівців з неруйнівного контролю буде розроблено після затвердження Порядку призначення органів сертифікації персоналу з неруйнівного контролю, який виконує роботи на об’єктах підвищеної небезпеки.

Посадові особи та фахівці Держгірпромнагляду та його структурних підрозділів взяли участь в організації та проведенні чотирьох семінар-нарад. Зокрема:

1. З начальниками державних інспекцій, що здійснюють нагляд на підприємствах транспорту «Про підсумки роботи територіальних органів державного нагляду у сфері охорони праці на транспорті у 2010 році та шляхи посилення ефективності здійснення державного нагляду».

2. З посадовими особами територіальних органів Держгірпромнагляду, які здійснюють державний нагляд в металургії щодо ефективності державного нагляду та опрацювання механізму вирішення питання вдосконалення систем управління охороною праці на підприємствах галузі.

3. З заступниками начальників територіальних органів та начальниками галузевих інспекцій (відділів), що здійснюють державний нагляд у сфері промислової безпеки та охорони праці на підприємствах  агропромислового комплексу та соціально-культурної сфери.

4. З  підвищення ефективності державного нагляду у вугільній промисловості з урахуванням  аналізу стану промислової безпеки після  введення в дію нових Правил безпеки у вугільних шахтах.

Враховуючи ситуацію що склалася у вугільній галузі, Держгірпромнаглядом було ініційовано проведення 20-21 жовтня спільних розширених нарад Луганської та Донецької обласних державних адміністрацій, Міністерствp class=а енергетики та вугільної промисловості, Держгірпромнагляду України  за участю керівників малих вугледобувних підприємств недержавної форми власності.  Прийняті на нарадах рішення  та їх реалізація сприятимуть покращенню стану безпеки на цих підприємствах.

У зв’язку зі здійсненням заходів щодо виконання Указу Президента 11./pУкраїни від 09.12.2010 № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» не провод11.p class=иnbsp;nbsp; та Міністерства економічного розвитку і торгівліrsquo;єктів субMsoBodyTextлись семінар-наради:

з посадовими особами територіальних органів Держгірпромнагляду, які здійснюють державний нагляд в машинобудуванні щодо ефективності державного нагляду та опрацювання механізму вирішення питання вдосконалення систем управління охороною праці на підприємствах галузі;

з питань охорони надр з начальниками інспекцій з охорони надр, керівниками міжрегіональних груп та державними інспекторами;

«Підвищення рівня безпеки експлуатації систем газопостачання міст і населених пунктів та використання газу в побуті»;

з питань підвищення ефективності державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці на підприємствах хімічного комплексу.

Стосовно організації та проведення семінар-нарад з представниками центральних та місцевих органів виконавчої влади, АР Крим, органів місцевого самоврядування з питань управління охороною праці на галузевих та регіональних рівнях Держгірпромнагляд листом від 14.04.2011 № 1/02-6.2/2533 звернувся до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо включення зазначених семінар-нарад до Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2010-2012 роки.

У свою чергу Фонд звернувся до Держгірпромнагляду з пропозицією доопрацювати надану пропозицію. Доопрацьовані матеріали листом від 26.07.2011 № 1/03-6.2/5390 були направленні Фонду. Також листом від 31.08.2011 № 1/02-6.2/6488 Держгірпромнагляд доручив ННДІПБОП організувати роботу з підготовки та проведення семінар-наради. За інформацією ННДІПБОП 28 жовтня 2011 року Фонду передано необхідні матеріали для проведення семінар-наради.

  Наст. >
 
Соціальна реклама

Кращий працівник Держгірпромнагляду 2012
Переглянуть результати конкурсу
Малюнки переможців конкурсу Охорона праці очима дітей - 2012
Переглянуть результати конкурсу
Конкурс на кращий слоган

ОГОЛОШЕНО
Всеукраїнський конкурс «Кращий слоган з охорони праці» серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Науково-практичний семінар

РЕКОМЕНДАЦИИ
V международной научно-технической конференции
«Промышленная безопасность и охрана труда-2012.
Проблемы. Перспективы»

Оперативна інформація


Всі новини

 HotLog

Rated by MyTOP

RSS 2.0
 

© 2010 "Держгірпромнагляд України"
При використаннi матерiалiв посилання на Держгірпромнагляд України обовязкове.