Прес-служба Нормативна база Роз’яснення законодавства Пошук
 
Головна сторінка
Служба
Положення
Завдання
Керівництво
Структура
Планування роботи
Колегія
Історія створення
Вакантні посади
Діяльність Служби
Наглядова діяльність
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Запобігання проявам корупції
Міжнародна діяльність
Ринковий нагляд
Довідкова інформація
Адміністративні послуги
Методична допомога інспектору
Покажчик НПАОП (01.04.2013)
Реєстри
Звітні документи
Контактна інформація
Центральний апарат
Територіальні управління
Експертно-технічі центри
Телефонна "гаряча лінія"
Телефони довіри
Тематичні видання
 
 

Офіційне представництво Президента України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

 


Кращий працівник Держгірпрoмнагляду
Переглянути результати голосування.
 
     
 
Протокол № 4 Надрукувати Надіслати ел. поштою
01.04.13

Протокол № 4

засідання Громадської ради

при Держгірпромнагляді України

20 березня 2013р.                                                              м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10

Присутні:

Члени Громадської ради -     Басакін Г.М., Пузирін М.О., Резніченко О.М.,  Білуха Ю.М., Андрієвський Ю.З., Гордієнко В.Ф.,  Гребєшков М.В., Гришечкін В.В., Дердін О.В., Желепа В.А., Мельничук В.Г., Теличко К.Е., Серпутько О.Б.

Всього – 13 чоловік (із 21 члена ради).

Представники Держгірпромнагляду –  Шайтан В.А., Дудковський Т.Г., Калиновска І.Г.

Затвердження порядку денного засідання:

Слухали:

Басакіна Г.М., який відкрив засідання Громадської ради при Держгірпромнагляді України (надалі – Громадська рада) та запропонував на підставі внесених пропозицій затвердити наступний порядок денний засідання:

1. Про підсумки роботи Держгірпромнагляду України за 2012 рік та завдання з посилення ефективності використання повноважень працівників Служби у напрямку поліпшення стану охорони праці та техніки безпеки на виробництві в проблемних галузях у відповідності до ст. 33 Закону України «Про охорону праці».

 

Інформує Шайтан В.А. – Перший заступник Голови Держгірпромнагляду України.

2. Інформація про Указ Президента України № 726/2012 «Про деякі заходи оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».

Інформує Басакін Г.М. – Голова Громадської ради.

3. Інформація Держгірпромнагляду України про проведену в 2012 році роботу щодо удосконалення законодавства та нормативно-правової бази в сфері охорони праці та визначення напрямків діяльності на 2013 рік.

Інформує Калиновська І.Г. – начальник нормативно-правового та юридичного забезпечення Держгірпромнагляду України

4. Інформація про участь членів Громадської ради в роботі Форуму Громадських рад та громадських організацій України, що відбувся 20.12.2012 року.

Інформує Резніченко О.М. – заступник Голови Громадської ради Держгірпромнагляду України та Дердін О.В. – член Громадської ради.

5. Різне.

Голосували:

Щодо затвердження порядку денного «за» - одноголосно.

Вирішили:

Затвердити порядок денний засідання.

Розгляд питань порядку денного:

1. Про підсумки роботи Держгірпромнагляду України за 2012 рік та завдання з посилення ефективності використання повноважень працівників Служби у напрямку поліпшення стану охорони праці та техніки безпеки на виробництві в проблемних галузях у відповідності до ст. 33 Закону України «Про охорону праці».

Слухали:

Шайтана В.А., який поінформував про роботу Держгірпромнагляду України в 2012 році в умовах проведення реформування Служби та проведення роботи із підготовки проекту «Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2015 роки».

 

В обговоренні питання прийняли участь:

Андрієвський Ю.З. – про недоцільність підтримки внесених до Верховної Ради України пропозицій щодо внесення змін до Законодавства України з питань забезпечення Держнагляду в Україні, які суперечать вимогам ратифікованої Україною Конвенції Міжнародної організації Праці № 81.

Дердін О.В. – про недоліки в забезпеченні діяльності Державних органів з охорони праці, пов’язані з постійними змінами їх статусу та підпорядкування.

Білуха Ю.М. – про подальші напрямки взаємодії Держгірпромнагляду з громадськістю, в тому числі на підставі заключних відповідних договорів з ФПУ, Укрпрофспілкою та згідно положення про Громадську раду при Держгірпромнагляді України.

Вирішили:

Надану інформацію прийняти до відома та запропонувати Держгірпромнагляду здійснювати періодичне інформування членів Громадської ради про проведену роботу із різних напрямків діяльності та залучення громадськості до реалізації накреслених заходів.

2. Інформація про Указ Президента України № 726/2012 «Про деякі заходи оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».

 

Слухали:

Басакіна Г.М., який проінформував членів Ради про перепідпорядкування у відповідності з Указом Президента України Держгірпромнагляду України.

Всі визначені до цього часу повноваження Служби фактично лишилися не зміненими, за виключенням того, що затвердження нормативно-правових актів, внесення їх проектів на розгляд Кабінету Міністрів України буде здійснюватися за поданням Держгірпромнагляду через Міністра енергетики та вугільної промисловості України (а не Міністром з надзвичайних ситуацій України, як це було до того).

Практично нічого не змінено на цей час і відносно питань щодо діяльності Громадської ради при Держгірпромнагляді України.

Вирішили:

Інформацію Басакіна Г.М. прийняти до відома та вжити заходів щодо покращення взаємодії і співпраці з Держгірпромнаглядом та Громадською радою при Міненерговугіллі.

3. Інформація Держгірпромнагляду України про проведену в 2012 році роботу щодо удосконалення законодавства та нормативно-правової бази в сфері охорони праці та визначення напрямків діяльності на 2013 рік.

 

Слухали:

Калиновську І.Г., яка доповіла про проведену в 2012 році Держгірпромнаглядом України  роботу у напрямку удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази з питань охорони праці і завдання на поточний рік.

Зокрема було зазначено, що на сьогодні згідно Покажчика нормативно-правових актів з питань охорони праці до Державного реєстру включено 783 акти, з яких кількість, прийнятих до дати запровадження в Україні державної реєстрації нормативно-правових актів, тобто до 1 січня 1993 року складає 483 акти, з яких майже третина на цей час потребує перегляду.

В минулому році Держгірпромнаглядом з цього числа переглянуто і потім затверджено у встановленому порядку 48 нормативно-правових актів.

З метою проведення в подальшій діяльності більш скоординованої та послідовної роботи з проведення нормативно-правових актів у відповідності до вимог чинного законодавства України наказом Держгірпромнагляду № 120 від 3 липня 2012 року утворено відповідну Комісію, яка за статусом є колегіальним постійно діючим дорадчим органом Держгірпромнагляду України.

В обговоренні питання прийняли участь:

Басакін Г.М., Пузирін М.О., Резніченко О.М., Білуха Ю.М., Мельничук В.Г., Андрієвський Ю.З., Теличко К.Е., Гордієнко В.Ф.,  Гребєшков М.В.,   –  відзначили, що не зважаючи на постійне реформування Служби гірничого та промислового нагляду в Україні та перепідпорядкуванні її останнім часом різним Міністерствам (Мінпраці, МНС, Міненерговугілля) працівники Держгірпромнагляду проводять значну роботу щодо удосконалення та упорядкування законодавчої і нормативно-правової бази в сфері охорони праці. Проте, необхідно більш оперативно і чітко визначити перелік актів, з якими необхідно працювати в наступному періоді та своєчасно доводити цей перелік і план дій Служби до членів Громадської ради при Держгірпромнагляді з метою використання всіх можливостей громадськості  в зазначеному напрямку діяльності.

Необхідно також активізувати роботу Держгірпромнагляду і Громадської ради щодо адаптації Законодавства України з питань охорони праці до норм Європейського законодавства і зокрема до норм ратифікованих Україною Конвенцій МОП.

В матеріалах, поданих на розгляд Громадської ради, член Ради Дердін О.В. по даному питанню зазначив, що: викликає глибоке занепокоєння існуюча процедура включення нормативних актів до реєстру «Нормативно-правових актів з питань охорони праці», коли є нерідкими випадки внесення до даного Реєстру актів з порушенням Положення про Державний реєстр. Відсутній також дієвий механізм опрацювання НПАОП, що знижує якість прийнятих нормативно-правових актів та ускладнює нормотворчу роботу.

Вирішили:

1.     Надану інформацію прийняти до відома.

2.      Після узгодження з Мінюстом плану нормотворчої діяльності Держгірпромнагляду на 2013 рік довести його до відома Громадської ради з метою визначення участі членів Ради в подальших спільних діях щодо удосконалення існуючої нормативно-правової бази з питань охорони праці.

3.     Відзначити те, що опрацювання, прийняття, перегляд НПАОП має проводитися виключно у правовому полі. Запропонувати Міненерговугіллю, Держгірпромнагляду, сторонам соціального партнерства переглянути Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, яке затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 16.03.94 № 19 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.05.94 № 9/303.

4.     В подальшому посилити ефективність взаємної діяльності Держгірпромнагляду з Громадською радою у напрямку удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази в сфері охорони праці.

5.     Розглянути на одному з наступних засідань Громадської ради питання по вивченню міжнародного досвіду щодо взаємодії органів державного нагляду за станом охорони праці з органами громадського контролю за станом охорони праці та про рекомендації проведених парламентських слухань на тему «Про стан промислової безпеки та охорони праці».

 

4. Інформація про участь членів Громадської ради в роботі Форуму Громадських рад та громадських організацій України, що відбувся 20.12.2012 року.

 

Слухали:

Резніченка О.М., який проінформував про проведення зазначеного Форуму і прийняття на ньому відповідних рішень.

Вирішили:

Прийняти до відома надану інформацію та спланувати і здійснювати в подальшому участь членів Ради в роботі круглих столів, консультацій, семінарів з питань охорони праці на виробництві.

5. Різне

1-е питання: «Про участь в засіданні Громадської ради при Міненерговугіллі України».

Слухали: Басакіна Г.М., який поінформував про участь в  засіданні Громадської ради при Міненерговугіллі України, на якому розглянуто питання стосовно розробки Концепції розвитку вугільної промисловості України на період до 2030 року, складовою частиною якої є і питання із посилення державного та громадського контролю за станом охорони праці та техніки безпеки у вугільній галузі.

Вирішили: Продовжити практику справпраці Громадських рад при Міненерговугіллі і Держгірпромнагляді при обговоренні спільних для їх діяльності проблемних питань. Басакіну Г.М. звернутися з цього приводу до Голови Громадської ради при Міненерговугіллі Поташника С.І.

2-е питання «Про звернення члена Громадської ради Дердіна О.В.»

Слухали: Дердіна О.В., який поінформував присутніх про надруковану в журналі «Все про охорону праці» (№ 1 за 2013 рік) статтю «Пир во время чумы» і запросити членів Ради до обговорення в подальшому порушених питань.

Вирішили: Взяти до відома надану інформацію та по результатах ознайомлення із запропонованими матеріалами членам Громадської ради, висловити своє відношення та міркування з порушених питань.

 

 

3-е питання «Про створення Комісій Громадської ради при Держгірпромнагляді України».

Слухали: Басакіна Г.М., який повідомив, що в практиці роботи Громадських рад згідно затверджених ними Положень утворюються відповідні Комісії за напрямками діяльності і запропонував утворити декілька таких комісій і при Громадській раді при Держгірпромнагляді.

В обговоренні прийняли участь: Андрієвський Ю.З., Білуха Ю.М., Дердін О.В., Гребєшков М.В., Пузирін М.О., Резніченко О.М.

Вирішили: Утворити у складі Громадської ради при Держгірпромнагляді дві Комісії за такими напрямками:

І. Комісія з питань науково-технічної та нормотворчої діяльності (дозволи, експертизи, наукові розробки з охорони праці та навчання з охорони праці (розробка нормативних документів, проведення навчання).

ІІ. Комісія з питань наглядової та профілактичної діяльності (здійснення перевірок, зупинення робіт, штрафи, заходи з профілактики).

Затвердити головами Комісій відповідно:

-         Дердіна Олексія Володимировича

-         Резніченка Олександра Миколайовича

Членам Ради в двотижневий термін визначитися щодо своєї участі в роботі відповідної Комісії та повідомити Керівництво Ради.

Басакіну Г.М. та Дердіну О.В. поінформувати членів Ради з цього питання на наступному засіданні Громадської ради.

Засідання оголошується закритим.

Голова Громадської ради                                                        Г.М. Басакін

Секретар                                                                                        Ю.М. Білуха

Наст. >
 
Соціальна реклама

Кращий працівник Держгірпромнагляду 2012
Переглянуть результати конкурсу
Малюнки переможців конкурсу Охорона праці очима дітей - 2012
Переглянуть результати конкурсу
Конкурс на кращий слоган

ОГОЛОШЕНО
Всеукраїнський конкурс «Кращий слоган з охорони праці» серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Науково-практичний семінар

РЕКОМЕНДАЦИИ
V международной научно-технической конференции
«Промышленная безопасность и охрана труда-2012.
Проблемы. Перспективы»

Оперативна інформація


Всі новини

 HotLog

Rated by MyTOP

RSS 2.0
 

© 2010 "Держгірпромнагляд України"
При використаннi матерiалiв посилання на Держгірпромнагляд України обовязкове.