Прес-служба Нормативна база Роз’яснення законодавства Пошук
 
Головна сторінка
Служба
Положення
Завдання
Керівництво
Структура
Планування роботи
Колегія
Історія створення
Вакантні посади
Діяльність Служби
Наглядова діяльність
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Запобігання проявам корупції
Міжнародна діяльність
Ринковий нагляд
Довідкова інформація
Адміністративні послуги
Методична допомога інспектору
Покажчик НПАОП (01.04.2013)
Реєстри
Звітні документи
Контактна інформація
Центральний апарат
Територіальні управління
Експертно-технічі центри
Телефонна "гаряча лінія"
Телефони довіри
Тематичні видання
 
 

Офіційне представництво Президента України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

 


Кращий працівник Держгірпрoмнагляду
Переглянути результати голосування.
 
     
 
Пропозиції територіального управління Держгірпромнагляду по Донецькій області Надрукувати Надіслати ел. поштою
16.11.09

Пропозиції територіального управління Держгірпромнагляду по Донецькій області, а саме:

I . Про заходи підвищення безпеки праці у вугільній промисловості України:

1. Пропозиції щодо посилення та підвищення ефективності державного гірничого нагляду за забезпеченням безпеки робіт у вугільних шахтах.

1.1. Державний гірничий нагляд за забезпеченням безпеки робіт на вугільних шахтах уважати основним у реалізації та виконанні завдань державної політики з підвищення рівня промислової безпеки і поліпшення охорони праці на виробництві.

1.2. Необхідно впорядкувати проведення цільових перевірок на вугільних підприємствах, які ускладнюють проведення планової системної роботи інспекцій та інспекторського складу. Здійснювати більшість цих перевірок оперативно в процесі щоденної роботи інспекторів.

1.3. При здійсненні державного гірничого нагляду необхідно, у першу чергу, контролювати роботу посадових осіб, служб, підприємств, які зобов'язані забезпечувати безпечні та здорові умови праці відповідно до галузевої системи управління охороною праці та нарядною системою.

1.4. Посилити вимоги до вугільних підприємств, у тому числі до високопродуктивних, що не мають резерву повітря для розвитку гірничих робіт, у частині обмеження обсягів вугілля, що добувається, у конкретних лавах залежно від забезпечення їх розрахунковою кількістю повітря.

1.5. Розглянути питання щодо відновлення інституту позаштатних інспекторів.

1.6. Підготувати зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 36 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» у частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах за головними (провідними) державними гірничотехнічними інспекторами на вугільних шахтах пов’язаних з підземними роботами».

2. Пропозиції щодо підвищення рівня безпеки робіт у вугільних шахтах.

2.1. Просити Кабінет Міністрів України найближчим часом розглянути хід виконання Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах відповідно до прийнятої раніше Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 року № 374 та вжити заходів з її подальшого фінансування і впровадження науково-технічних результатів на практиці.

2.2. Рекомендувати Мінвуглепрому України доручити провідним галузевим проектним інститутам «Дондіпрошахт», «Днепродіпрошахт» , «Луганськдіпрошахт» спільно у взаємодії з інститутами «МакНДІ», «ДонВУГІ», НДІГС «Респіратор», ІГТМ НАН України та іншим науково-дослідним інститутам всебічно переглянути концепцію розробки вугільних пластів шахт, небезпечних за газом та пилом, раптовими викидами вугілля та газу на глибинах 1000 метрів і більше та розробити типовий проект підготовки та відпрацьовування виїмкових полів з гарантованим забезпеченням безпечних і здорових умов праці у гірничих виробках.

2.3. За допущені порушення Закону України «Про охорону праці» та галузевих нормативних документів, при не забезпеченні роботодавцем належних, безпечних і здорових умов праці на підприємстві передбачити підвищення персональної відповідальності власника (роботодавця) вугільних підприємств.

2.4. Зобов'язати державні підприємства і шахти підсилити контроль за своєчасним виконанням гірничо-геологічних прогнозів, забезпеченням безпеки робіт при веденні гірничих робіт у зонах гірничо-геологічних пору-шень.

2.5. Рекомендувати Мінвуглепрому у взаємодії з Міністерством науки і освіти України організувати роботу в місті Донецьку та можливо в інших великих шахтарських містах інститутів (курсів) підвищення кваліфікації працівників вугільної промисловості із залученням учених і фахівців галузевих науково-дослідних інститутів МакНДІ, ДонВУГІ, НДІГС „Респіратор”, ІГМ імені Федорова та інших.

При вищих технічних навчальних закладах (університетах, інститутах, академіях) з гірничим профілем підготовки фахівців створити госпрозрахункові навчальні центри з кваліфікованого підвищення кваліфікації з відривом від виробництва керівників і фахівців вугільних підприємств.

2.6. Рекомендувати Мінвуглепрому України розробити і опрацювати програму модернізації морально застарілого і фізично зношеного стаціонарного устаткування, високовольтного устаткування, кабельних мереж та іншого. Забезпечити виконання у встановлений термін налагоджувальних і регламентних робіт, продовження термінів експлуатації стаціонарного та електротехнічного устаткування. У потрібному обсязі забезпечити шахти засобами протипожежного захисту (пінні вогнегасники, протипожежні трубопроводи).

2.7. Рекомендувати Мінвуглепрому України розглянути стан і вирішити питання з безумовного застосування в лавах при виїмці вугілля ефективних систем та засобів зрошення.

2.8. Вирішити питання щодо обов’язкового забезпечення шахт засобами індивідуального та колективного захисту в необхідному обсязі. Установити контроль за суворим використанням 2% коштів від держпідтримки та реалізації продукції на придбання цих засобів.

2.9. Рекомендувати Мінвуглепрому України невідкладно розглянути питання про поліпшення медико-санітарного обслуговування працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, своєчасному проведенню щорічних обов'язкових медичних оглядів трудящих, укомплектуванню кожної шахти цеховими лікарями за рахунок внесення їхніх посад у штатний розклад підприємств або за договором з лікувально-профілактичними установами. Оснастити лікарські оздоровчі пункти шахт діагностичною апаратурою для контролю за станом здоров'я і забезпечити необхідними медикаментами. Забезпечити функціонування шахтних санаторіїв-профілакторіїв для проведення лікування диспансерних груп хворих.

2.10. Запропонувати Мінвуглепрому України розглянути питання щодо створення та ефективного функціонування на високопродуктивних вугільних шахтах, небезпечних за раптовими викидами вугілля та газу, надкатегорійних за метаном, оснащених автоматизованими системами безпеки, спеціальних диспетчерських служб для постійного одержання, обробки і аналізу, що поступають в автоматичному режимі з шахти, всебічної інформації про стан рудникової атмосфери, безпечну роботу об'єк-тів і устаткування в гірничих виробках, у передаварійний період часу, у сформованій аварійній ситуації - швидкого реагування у взаємодії з керівництвом і диспетчером шахти з її усунення.

Для реалізації цього можливо буде потрібно змінити структуру диспетчерської служби шахти шляхом поділу на виробничу диспетчерську службу та диспетчерську службу промислової безпеки. Поставити на першу чергу загальний контроль за всіма технологічними процесами шахти, включаючи контроль за веденням робіт в очисних і підготовчих вибоях та на підземному транспорті. По друге, встановити контроль за безпечним станом виробничої діяльності шахти, включивши в її оперативне підпорядкування службу газового контролю та прогнозу викидонебезпечності, і оперативне вживання заходів з відповідного оповіщення при виникненні аварійної обстановки і вживання необхідних заходів.

2.11. Доручити галузевим інститутам розробити й впровадити програму навчання та тренінгу на базі сучасних комп'ютерних технологій «віртуальної реальності» для гірничих професій підвищеної небезпеки.

2.12. Увести особливу для найбільш травмонебезпечних вугільних підприємств України періодичну звітність власників цих підприємств на державному рівні перед обласними державними адміністраціями та Кабінетом Міністрів України про виконання погоджених раніше заходів щодо забезпечення безпеки робіт і охорони праці.

2.13. Вважаємо за доцільне в ситуації, що склалася до прийняття закону «Про аудит.....», ННДІПБОП за дорученням Держгірпромнагляду рекомендувати керівникам промислових підприємств, у першу чергу аварійно та травмонебезпечних, провести аудити з промислової безпеки та охорони праці підприємств у цілому, а в окремих випадках - конкретних виробництв, технологій, об'єктів, виконуваних робіт, доручивши їхнє виконання державним підприємствам єдиної системи науково-технічної підтримки державного нагляду (ЄСНТПДН) (ННДІПБОП, ЕТЦ тощо).

2.14.У взаємодії всіх суб'єктів ЄСНТПДН розробити та виконати на платній основі Програму проведення семінарів-практикумів для керівників і фахівців підприємств і організацій України за пріоритетними напрямками у сфері підвищення рівня промислової безпеки та охорони праці на 2010-2011 роки.

2.15. Рекомендувати Мінвуглепрому України прискорити розробку та впровадити нове «Керівництво з проектування вентиляції вугільних шахт» з урахуванням застосування на газових шахтах прогресивних схем провітрювання та сучасних вимог безпечної експлуатації високонавантажених очисних вибоїв.

2.16. Організувати та оприлюднити в найкоротші терміни «телефони довіри» для оперативного отримання інформації від працівників підприємств про наявні порушення законодавства з промислової безпеки та охорони праці та відповідного реагування на звернення громадян.

II. «Адаптація Законодавства України про забезпечення безпечних умов праці й охорони праці до Європейського».

1. Запропонувати Держгірпромнагляду, Міністерствам та Відомствам України надати обґрунтований актуалізований перелік законодавчих, міжгалузевих і галузевих нормативно-правових актів з охорони праці, які варто адаптувати до Європейських стандартів з одержанням відповідних вигід і переваг для розвитку конкретних галузей промисловості та їхніх підприємств.

2. Активізувати на Міжнародному рівні роботу з укладанням угод, контрактів із зацікавленими Європейськими організаціями та партнерами в адаптації конкретних законодавчих і нормативно-правових актів України до Європейських стандартів з відповідною вигодою для Української сторони.

III. «Кадрове забезпечення та навчання працівників за напрямками роботи, пов'язаних з безпекою праці на виробництві»

3.1. Рекомендувати Міністерству науки і освіти України разом з Міністерствами та Відомствами України розглянути питання щодо гарантованого розподілу молодих фахівців - випускників державних вузів та їхнього соціального захисту на підприємствах цих Міністерств і Відомств, на які вони будуть у плановому системному порядку спрямовані на роботу зі спеціальності після закінчення навчання.

3.2. Відновити в Україні систему підвищення кваліфікації керівників та інженерно-технічних працівників підприємств при вузах і спеціалізованих підприємствах та установах, що мають відповідні дозволи та ліцензії на проведення навчання, підвищення кваліфікації, у тому числі, з питань промислової безпеки та охорони праці.

Начальник тер управління
Держгірпромнагляду по Донецькій області

К.В. Дорофєєв

  Наст. >
 
Соціальна реклама

Кращий працівник Держгірпромнагляду 2012
Переглянуть результати конкурсу
Малюнки переможців конкурсу Охорона праці очима дітей - 2012
Переглянуть результати конкурсу
Конкурс на кращий слоган

ОГОЛОШЕНО
Всеукраїнський конкурс «Кращий слоган з охорони праці» серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Науково-практичний семінар

РЕКОМЕНДАЦИИ
V международной научно-технической конференции
«Промышленная безопасность и охрана труда-2012.
Проблемы. Перспективы»

Оперативна інформація


Всі новини

 HotLog

Rated by MyTOP

RSS 2.0
 

© 2010 "Держгірпромнагляд України"
При використаннi матерiалiв посилання на Держгірпромнагляд України обовязкове.