Прес-служба Нормативна база Роз’яснення законодавства Пошук
 
Головна сторінка
Служба
Положення
Завдання
Керівництво
Структура
Планування роботи
Колегія
Історія створення
Вакантні посади
Діяльність Служби
Наглядова діяльність
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Запобігання проявам корупції
Міжнародна діяльність
Ринковий нагляд
Довідкова інформація
Адміністративні послуги
Методична допомога інспектору
Покажчик НПАОП (28.12.2012)
Реєстри
Звітні документи
Контактна інформація
Центральний апарат
Територіальні управління
Експертно-технічі центри
Телефонна "гаряча лінія"
Телефони довіри
Тематичні видання
 
 

Офіційне представництво Президента України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

 


Кращий працівник Держгірпрoмнагляду
Переглянути результати голосування.
 
     
 
Управління нагляду у вугільній промисловості Надрукувати Надіслати ел. поштою

Керівний склад  управління


1.1. Управління нагляду у вугільній промисловості (далі-Управління) є структурним підрозділом центрального апарату Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, (далі – Держгірпромнагляд).

1.2. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України і постановами Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, наказами Голови Держгірпромнагляду, цим положенням, нормативно-правовими актами з охорони праці та промислової безпеки.

1.3. Структура і штатна чисельність управління визначаються штатним розписом, який затверджується Головою Держгірпромнагляду.

1.4. До складу управління входять :

відділ нагляду за провітрюванням та пилогазовим режимом шахт;

відділ гірничого нагляду у вугільній промисловості.

Відділи діють на підставі затверджених положень.

1.5. Начальник управління призначається на посаду і звільняється з посади наказом Голови Держгірпромнагляду за погодженням з Міністром надзвичайних ситуацій України.

1.6. Призначення, переміщення та звільнення працівників Управління здійснюється наказом Голови Держгірпромнагляду відповідно до вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про державну службу».

1.7. Посадові обов’язки, права та відповідальність працівників Управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються в установленому порядку.

1.8. Робота Управління здійснюється відповідно до плану роботи Держгірпромнагляду, який затверджується Головою Держгірпромнагляду.

1.9. Управління підпорядковується безпосередньо Першому заступнику Голови Держгірпромнагляду, відповідно до розподілу обов’язків.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

Свої завдання та функції Управління виконує у взаємодії з іншими підрозділами апарату Держгірпромнагляду, територіальними органами Держгірпромнагляду, Головним навчально-методичним центром (далі - ГНМЦ), Національним науково-дослідним інститутом охорони праці (далі - ННДІОП), Експертно-технічними центрами (далі - ЕТЦ), центральними та місцевими органами виконавчої влади.

2.1. Основними завданнями Управління є:

участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері

промислової безпеки та охорони праці на підприємствах вугільної галузі;

організація та здійснення нагляду за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці в частині промислової безпеки та безпечного ведення робіт на вугільних підприємствах і об'єктах, юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю;

визначення основних напрямів наглядової діяльності із запобігання аварійності, виробничого травматизму та професійних захворювань у вугільній галузі.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики у сфері промислової безпеки та охорони праці, розробленні механізму їх реалізації, організації та здійсненні гірничого нагляду.

2.2.2. Опрацьовує пропозиції стосовно промислової безпеки у вугільній галузі до проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, державних програм економічного розвитку щодо видобування корисних копалин, введення в експлуатацію новозбудованих видобувних та збагачувальних підприємств.

2.2.3. Розробляє за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, всеукраїнських об'єднань роботодавців та профспілок загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання.

2.3.4. Надає пропозиції щодо розроблення проектів державних програм економічного розвитку в частині видобування вугілля та його збагачення, введення в експлуатацію новозбудованих вуглевидобувних та збагачувальних підприємств.

2.2.5 Формує пропозиції до державного замовлення на проведення науково-дослідних робіт з питань охорони праці в частині промислової безпеки, безпечного ведення гірничих робіт і здійснення гірничого нагляду.

2.2.6. Приймає участь в опрацюванні нових, перегляді та скасуванні діючих правил, норм, стандартів, інших нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки.

проведенні семінарів, нарад, конференцій.

проведенні перевірок та обстежень стану промислової безпеки та охорони праці на вугільних підприємствах.

2.2.7. Бере участь у розслідуванні обставин та причин виникнення аварій і нещасних випадків на вугільних підприємствах, які підлягають спеціальному розслідуванню;

проведенні інформаційно-роз'яснювальної роботи;

міжнародному співробітництві з питань промислової безпеки вугледобувних підприємств.

2.2.8. Організовує і надає методичну допомогу територіальним органам та гірничим округам в здійсненні нагляду за:

безпечним веденням гірничих робіт та станом промислової безпеки на підприємствах вугільної галузі;

наявністю та відповідністю нормативним вимогам проектів, будівництва, експлуатації, реконструкції та ліквідації вугільних підприємств щодо забезпечення належного провітрювання та пилогазового режиму в гірничих виробках шахт.

2.2.9. Бере участь у встановленні вимог щодо віднесення вугільних шахт і пластів небезпечних за метаном, газодинамічними явищами, гірничими ударами до відповідних категорій;

у виконанні реалізації заходів з комплексної програми дегазації вугільних пластів;

2.2.10. Відстежує стан ведення профілактичних заходів і робіт щодо упередження раптових викидів вугілля, породи та газу, гірничих ударів.

2.2.11. Організовує нагляд за: роботою служб охорони праці на підприємствах галузі та функціонуванням системи управління охороною праці;

станом протиаварійного та протипожежного захисту вугільних підприємств;

наявністю і відповідністю фактичним умовам виробництва планів ліквідації аварій на шахтах;

готовністю воєнізованих і шахтних гірничорятувальних формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації наслідків аварії;

монтажем, налагодженням, ремонтом, реконструкцією та безпечною експлуатацією гірничошахтного устаткування, транспортних та інших засобів виробництва в галузі.

2.2.12. Бере участь у впровадженні у виробництво нового гірничошахтного устаткування і прогресивних технологій, спрямованих на поліпшення стану безпеки та охорони праці, а також забезпечення працівників вугільної галузі засобами індивідуального та колективного захисту.

2.2.13. Здійснює нагляд за організацією навчання та інструктажу посадових осіб і працівників з питань промислової безпеки та охорони праці, додержанням установленого порядку навчання та перевірки знань із зазначених питань працівниками піднаглядових підприємств, зайнятими на роботах підвищеної небезпеки.

2.2.14. Організовує і бере участь у розслідуваннях та веде облік аварій і нещасних випадків які підлягають спеціальному розслідуванню при веденні гірничих робіт, за фактами розкрадання і втрат вибухових матеріалів, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам на вугільних підприємствах.

2.2.15. Організує та здійснює в межах своїх повноважень:

методичне керівництво відповідними територіальними органами і гірничими округами з планування, проведення та удосконалення нагляду за безпечним веденням робіт у вугільній промисловості;

надання практичної та методичної допомоги територіальним органам, гірничим округам і інспекціям в організації та проведенні всебічних та планових перевірок і обстежень підприємств, зокрема, з високим рівнем виробничого травматизму та небезпечних за гірничогеологічними факторами;

аналіз наглядової діяльності гірничих округів та гірничотехнічних інспекцій і підготовку рекомендацій щодо їх удосконалення;

розроблення методик здійснення нагляду, в тому числі за напрямками, на піднаглядових підприємствах;

аналіз стану промислової безпеки та охорони праці, виробничого травматизму та аварійності на піднаглядових підприємствах, підготовка відповідних рекомендацій і заходів;

координацію роботи відповідних структурних підрозділів міністерств, інших органів державної виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, підприємств вугільної галузі та ЕТЦ з питань, що належать до компетенції управління;

інформаційно-роз'яснювальну роботу шляхом підготовки матеріалів для їх використання та розміщення у засобах масової інформації;

належні заходи щодо підвищення кваліфікації інспекторського складу, проведення семінарів з обміну досвідом роботи та стажування в управлінні працівників і керівників гірничотехнічних інспекцій;

підготовку пропозицій щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики.

2.2.16. Розглядає та готує пропозиції:

щодо листів, скарг, звернень громадян і підприємств з питань, що належать до компетенції управління.

2.2.17. Розглядає та готує рішення на погодження:

проектів стандартів, технічних регламентів, технічних умов, нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки інших документів на засоби виробництва і технологічні процеси, що містять вимоги безпеки та охорони праці;

проектів планів гірничих робіт у частині їх безпечного ведення;

питань з ліквідації та консервації вугледобувних об'єктів та їх дільниць.

2.2.18. Вивчає, узагальнює та поширює:

практику застосування законодавчих і нормативних актів з питань, що входять до компетенції управління, на піднаглядових підприємствах і надає пропозиції щодо їх вдосконалення;

світовий досвід з питань промислової безпеки та виробничого середовища у вугільній галузі;

позитивний досвід роботи територіальних органів, державних гірничотехнічних інспекцій та інспекторів з нагляду за промисловою безпекою та охороною праці, а також інститутів і вугільних підприємств з впровадження безпечних технологій і вирішенню конкретних питань, пов'язаних з підвищенням безпеки та надійності технологічних процесів.

2.2.19. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

3.1. Основними завданнями відділу є:

організація та здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці на підприємствах вугільної галузі та об'єктах шахтного будівництва і реструктуризації;      

визначення основних напрямків наглядової діяльності із запобігання аварійності, виробничого травматизму та професійних захворювань в підконтрольній галузі;

здійснення нагляду за створенням роботодавцем безпечного ведення гірничих робіт у вугільній промисловості.

4.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ НАГЛЯДУ ЗА ПРОВІТРЮВАННЯМ ТА ПИЛОГАЗОВИМ РЕЖИМОМ ШАХТ

4.1. Основним завданням відділу є:

участь у реалізації державної політики у сфері гірничого нагляду промислової безпеки та охорони праці і мінімізації виробничих ризиків на підприємствах вугільної галузі;

організація та здійснення нагляду за додержанням законів та інших нормативно-правових актів гірничого нагляду промислової безпеки та охорони праці, безпечного ведення робіт на вугільних підприємствах і об’єктах юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю;

визначення основних напрямків наглядової діяльності із запобігання аварійності, виробничого травматизму та професійних захворювань у вугільній галузі.

5. ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ УПРАВЛІННЯ

Працівники управління користуються правами передбаченими ст. 39 Закону України "Про охорону праці", ст. 11 Закону України "Про державну службу", Положенням про Держгірпромнагляд.

5.1. Працівники Управління мають право:

5.1.1. Перевіряти роботу профільного міністерства, асоціацій, корпорацій, об'єднань підприємств усіх форм власності з питань охорони праці та промислової безпеки, вимагати від керівників, відповідальних посадових осіб і фахівців усунення наявних недоліків.

5.1.2. Перевіряти виконання Загальнодержавної, галузевих і регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в межах своєї компетенції.

5.1.3. Перевіряти роботу територіальних органів, гірничих округів, інспекцій та інспекторів, вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та вдосконалення їх наглядової діяльності з питань, що належать до компетенції управління.

5.1.4. Одержувати від структурних підрозділів Держгірпромнагляду його територіальних управлінь, ЕТЦ і підпорядкованих організацій матеріали, необхідні для виконання покладених на управління функціональних обов'язків.

5.1.5. Надавати консультації працівникам центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, окремим громадянам в межах компетенції управління.

5.1.6. Одержувати безкоштовно від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань.

5.1.7. Брати участь у перевірці знань з питань охорони праці посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій в межах визначених законодавством.

5.1.8. Безперешкодно відвідувати піднаглядові підприємства (об'єкти),

виробництва, фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують

найману працю, та проводити в присутності роботодавця або його представника перевірку додержання законодавства з питань, віднесених до компетенції управління.

5.1.9. Одержувати від роботодавця і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства та вжиті заходи щодо їх усунення.

5.1.10. Видавати у встановленому порядку роботодавцям, керівникам та іншим посадовим особам юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, профільному міністерству місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування обов'язкові для виконання приписи (розпорядження) про усунення порушень і недоліків у галузі охорони праці та промислової безпеки, безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки у межах своїх повноважень.

5.1.11. Забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати у межах своїх повноважень експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуск та експлуатацію машин, механізмів, гірничошахтного устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, виконання певних робіт, а також скасовувати або припиняти дію виданих ним дозволів до усунення порушень, які створюють загрозу життю працівників.

5.1.12. Притягати до адміністративної відповідальності працівників, посадових осіб і керівників юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, за порушення законодавства про охорону праці в частині безпечного ведення робіт та невиконання розпоряджень посадових осіб Держгірпромнагляду.

5.1.13. Надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення цих осіб до відповідальності.

5.1.14. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

6. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ

6.1. Розподіляє обов'язки між працівниками управління, очолює і

контролює їх роботу, вносить пропозиції керівництву Держгірпромнагляду про затвердження посадових інструкцій, про зміну структури і чисельності управління та його відділів, здійснює керівництво діяльністю Управління.

6.2. Здійснює підбір кадрів і пропонує керівництву Держгірпромнагляду кандидатури фахівців на заміщення вакантних посад в управлінні, вносить пропозиції про посадові переміщення працівників, встановлення персональних надбавок до заробітної плати, притягнення до дисциплінарної відповідальності за упущення в роботі.

6.3. Організовує розробку проектів законодавчих та інших нормативних актів, державних програм, що належать до компетенції Управління.

6.4. Визначає політику та стратегію діяльності Управління.

6.5. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд

працівниками Управління звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, що відносяться до повноважень управління.

6.6. Планує та регулює ефективну взаємодію управління з іншими

підрозділами Держгірпромнагляду України.

6.7. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Управління.

6.8. Забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

6.9. Начальник Управління має право:

за дорученням керівництва, представляти Держгірпромнагляд в міністер¬ствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, підприємствах, установах, організаціях, в тому числі закордонних і міжнародних;

заслуховувати звіти начальників територіальних управлінь, начальників гірничих округів і начальників інспекцій, керівників служб охорони праці профільного міністерства, відомств, керівників підприємств і організацій з питань, що входять до компетенції управління;

вносити пропозиції щодо структури та чисельності територіальних управлінь (гірничих округів);

пропонувати кандидатури спеціалістів на заміщення вакантних посад у територіальних управліннях Держгірпромнагляду;

подавати керівництву Держгірпромнагляду пропозиції щодо розміру премії кожного працівника управління відповідно до його особистого вкладу в загальні результати роботи, ініціативності та професійного уміння;

залучати за погодженням з керівництвом Держгірпромнагляду працівників інших структурних підрозділів до вирішення питань, відносно яких Управління здійснює координуючі функції;

в разі необхідності залучати також представників центральних органів виконавчої влади, науково-дослідних інститутів, окремих підприємств та інших організацій для проведення консультацій з питань охорони праці та промислової безпеки.

Наст. >
 
Соціальна реклама

Кращий працівник Держгірпромнагляду 2012
Переглянуть результати конкурсу
Малюнки переможців конкурсу Охорона праці очима дітей - 2012
Переглянуть результати конкурсу
Конкурс на кращий слоган

ОГОЛОШЕНО
Всеукраїнський конкурс «Кращий слоган з охорони праці» серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Науково-практичний семінар

РЕКОМЕНДАЦИИ
V международной научно-технической конференции
«Промышленная безопасность и охрана труда-2012.
Проблемы. Перспективы»

Оперативна інформація


Всі новини
 • 20.04.13
  Працівники Держгірпромнагляду взяли участь у Всеукраїнському суботнику
 • 19.04.13
  У Держгірпромнагляді відбудеться «гаряча» телефонна лінія до Дня охорони праці
 • 18.04.13
  На Волині обговорено шляхи зниження виробничого травматизму в АПК
 • 18.04.13
  На Хмельниччині визначено кращі підприємства з охорони праці
 • 18.04.13
  Держгірпромнагляд удосконалює процедуру розслідування нещасних випадків
 • 17.04.13
  Держгірпромнагляд вжив заходів щодо спрощення системи нагляду за діяльністю суб’єктів господарювання
 • 17.04.13
  Криворізьке теруправління організувало трансляцію соціальних відеороликів до Дня охорони праці
 • 17.04.13
  Керівництву Львівщини запропоновано розробити програму безпечної експлуатації газового обладнання
 • 16.04.13
  Завершено розслідування нещасного випадку на ОП «Вуглегірська ТЕС» ПАТ «Центренерго»
 • 16.04.13
  Бігборди привертають увагу суспільства до питань охорони праці
 • 16.04.13
  Криворізький ПАТ «Північний ГЗК» працює з дотриманням норм промислової безпеки
 • 16.04.13
  Держгірпромнагляд та Львівська ОДА об'єднують зусилля у питанні безпеки газопостачання
 • 15.04.13
  На Донеччині створено комісію з розслідування обставин та причин аварії на шахті «Чайкіно»
 • 15.04.13
  Видано новий методичний посібник з охорони праці на автомобільному транспорті

 HotLog

Rated by MyTOP

RSS 2.0
 

© 2010 "Держгірпромнагляд України"
При використаннi матерiалiв посилання на Держгірпромнагляд України обовязкове.