Прес-служба Нормативна база Роз’яснення законодавства Пошук
 
Головна сторінка
Служба
Положення
Завдання
Керівництво
Структура
Планування роботи
Колегія
Історія створення
Вакантні посади
Діяльність Служби
Наглядова діяльність
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Запобігання проявам корупції
Міжнародна діяльність
Ринковий нагляд
Довідкова інформація
Адміністративні послуги
Методична допомога інспектору
Покажчик НПАОП (28.12.2012)
Реєстри
Звітні документи
Контактна інформація
Центральний апарат
Територіальні управління
Експертно-технічі центри
Телефонна "гаряча лінія"
Телефони довіри
Тематичні видання
 
 

Офіційне представництво Президента України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

 


Кращий працівник Держгірпрoмнагляду
Переглянути результати голосування.
 
     
 
Управління нагляду за охороною надр та у гірничодобувній промисловості Надрукувати Надіслати ел. поштою

Керівний склад управління


1.1. Управління нагляду за охороною надр та у гірничодобувній промисловості (далі - Управління) є структурним підрозділом центрального апарату Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі - Держгірпромнагляд).

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства надзвичайних ситуацій України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра, Положенням про Держгірпромнагляд, а також цим Положенням.

1.3. Структура і штатна чисельність працівників Управління визначається Головою Держгірпромнагляду.

1.4. Начальник Управління призначається на посаду та звільняється наказом Голови Держгірпромнагляду за погодженням з Міністром надзвичайних ситуацій України.

1.5. Призначення, переміщення та звільнення працівників Управління здійснюється наказом Голови Держгірпромнагляду відповідно до вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про державну службу».

1.6. У складі Управління діють:

відділ нагляду за охороною надр, геолого- маркшейдерськими роботами і переробкою корисних копалин;

відділ нагляду у гірничодобувній промисловості та за вибуховими роботами.

1.7. Управління очолює начальник, який організовує і забезпечує виконання покладених на Управління функцій.

1.8. Посадові обов’язки, права та відповідальність працівників Управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються в установленому порядку.

1.9. Робота Управління здійснюється у відповідності до планів роботи Держгірпромнагляду та планів Управління, які затверджуються в установленому порядку.

1.10. Управління підпорядковується першому заступнику Голови Держгірпромнагляду.

2. Основні завдання та функції Управління

2.1. Свої завдання та функції Управління виконує у взаємодії з іншими структурними підрозділами апарату Держгірпромнагляду, територіальними органами Держгірпромнагляду, Головним навчально-методичним центром, ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці», Експертно-технічними центрами, центральними і місцевими органами виконавчої влади, Національною Радою соціального партнерства, організаціями роботодавців, профспілковими та іншими громадськими об’єднаннями і Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

2.2. Основними завданнями Управління є:

реалізація державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, здійснення державного гірничого нагляду, охорони надр, промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також внесення пропозицій щодо її формування;

організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань:

промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю;

геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини;

безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

3. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Готує та подає пропозиції щодо формування державної політики та визначення механізму її реалізації у сфері промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, геологічного вивчення, використання та охорони надр.

3.2. Бере у межах компетенції участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного та соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, державних програм економічного розвитку щодо геологічного вивчення, використання та охорони надр, видобування корисних копалин.

3.3. Бере участь у здійсненні державного управління у сфері геологічного вивчення, використання та охорони надр, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

3.4. Здійснює у визначеному порядку державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю, у тому числі з питань:

будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів і виробництв;

застосування технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва;

забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту;

виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження, випробування і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва;

облаштування системами автоматичного контролю і управління технологічними процесами та станом виробничого середовища;

проведення робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

3.5. Проводить розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам.

3.6. Здійснює контроль за своєчасністю та об'єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків.

 3.7. Бере участь у розслідуванні обставин і причин аварій, розкрадання та втрат вибухових матеріалів, приймає за матеріалами зазначеного розслідування у межах своєї компетенції відповідні рішення.

3.8. Здійснює у встановленому порядку державний гірничий нагляд, у тому числі з питань:

безпечного ведення гірничих робіт на підприємствах гірничодобувної промисловості під час будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих об'єктів та підприємств, на об'єктах метробудівництва та підземних спорудах;

відповідності визначеним вимогам введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин;

ведення робіт з геологічного вивчення надр під час дослідно-промислової розробки, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини;

повноти вивчення родовищ корисних копалин, гірничотехнічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних та інших умов їх розробки, будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення в надрах шкідливих речовин і відходів виробництва;

виконання вимог з охорони надр під час ведення робіт з їх вивчення, визначення кондицій мінеральної сировини та експлуатації родовищ корисних копалин, відповідності розробки родовищ корисних копалин встановленим вимогам, повноти видобування оцінених запасів корисних копалин і наявних у них компонентів;

додержання визначеного порядку обліку запасів корисних копалин, обґрунтованості і своєчасності їх списання, правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час розробки родовищ корисних копалин, правил та технологій переробки мінеральної сировини з метою забезпечення найповнішого видобування корисних компонентів;

відповідності визначеним вимогам та своєчасності здійснення заходів, що гарантують безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов'язаних із користуванням надрами;

готовності державних воєнізованих гірничорятувальних служб та формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації наслідків аварій.

3.9. Бере участь у прийнятті в експлуатацію новозбудованих добувних і збагачувальних підприємств.

3.10. Здійснює у межах своєї компетенції нагляд за проведенням робіт із розробки родовищ корисних копалин і будівництва підземних споруд, виконанням заходів із запобігання виникненню та усунення небезпечного впливу гірничих робіт на технічний стан будинків і споруд, а також за додержанням визначеного порядку забудови площ залягання корисних копалин, обсягів перероблюваної сировини, обгрунтованістю і своєчасністю їх списання.

3.11. Погоджує:

ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення та контролює дотримання ліцензійних умов;

дозволи на право проведення вибухових робіт і виготовлення засобів їх механізації;

питання ліквідації та консервації гірничодобувних об'єктів або їх ділянок;

проекти проведення дослідно-промислового видобування корисних копалин, проекти і щорічні плани їх видобування та переробки, а також проекти будівництва підземних споруд щодо додержання вимог Гірничого закону України, законодавства з промислової безпеки, охорони праці та охорони надр;

документацію на забудову площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення;

проекти планів розвитку гірничих робіт щодо охорони надр, їх безпечного ведення, а також норми відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, видачу спеціальних дозволів на користування надрами.

3.12. Здійснює в межах своїх повноважень науково-методичне забезпечення, координацію наукових досліджень (науково-дослідних робіт) у сфері промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду та безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

3.13. Веде державний облік ділянок надр, наданих для будівництва та експлуатації підземних споруджень та інших цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин;

 3.14. Розглядає у визначеному порядку звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, та вживає у межах своїх повноважень заходів щодо вирішення порушених у зверненнях питань.

4. Основні завдання відділу нагляду за охороною надр, геолого-маркшейдерськими роботами і переробкою корисних копалин.

4.1. Основними завданнями відділу нагляду за охороною надр, геолого-маркшейдерськими роботами і переробкою корисних копалин є організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань:

промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю;

геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини.

4.2. Здійснює у встановленому порядку державний гірничий нагляд, у тому числі з питань:

ведення робіт з геологічного вивчення надр під час дослідно-промислової розробки, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини;

повноти вивчення родовищ корисних копалин, гірничотехнічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних та інших умов їх розробки, будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення в надрах шкідливих речовин і відходів виробництва;

виконання вимог з охорони надр під час ведення робіт з їх вивчення, визначення кондицій мінеральної сировини та експлуатації родовищ корисних копалин, відповідності розробки родовищ корисних копалин встановленим вимогам, повноти видобування оцінених запасів корисних копалин і наявних у них компонентів;

додержання визначеного порядку обліку запасів корисних копалин, обґрунтованості і своєчасності їх списання, правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час розробки родовищ корисних копалин, правил та технологій переробки мінеральної сировини з метою забезпечення найповнішого видобування корисних компонентів.

4.3. Веде державний облік ділянок надр, наданих для будівництва та експлуатації підземних споруджень та інших цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин.

4.4. Видає у передбачених законодавством випадках гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва та експлуатації підземних споруд для інших цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин.

5. Основні завдання відділу нагляду у гірничодобувній промисловості та за вибуховими роботами.

5.1. Основними завданнями відділу організації у гірничодобувній промисловості та за вибуховими роботами є організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань:

промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю;

безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

5.2. Здійснює у встановленому порядку державний гірничий нагляд, у тому числі з питань:

безпечного ведення гірничих робіт на підприємствах гірничодобувної промисловості під час будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих об'єктів та підприємств, на об'єктах метробудівництва та підземних спорудах;

відповідності визначеним вимогам введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин;

відповідності визначеним вимогам та своєчасності здійснення заходів, що гарантують безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов'язаних із користуванням надрами.

5.3. Погоджує видачу у передбачених законодавством випадках:

ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення та контролює дотримання ліцензійних умов.

дозволів на право проведення вибухових робіт і виготовлення засобів їх механізації.

5.4. Бере участь у розслідуванні обставин і причин аварій, розкрадання та втрат вибухових матеріалів, приймає за матеріалами зазначеного розслідування у межах своєї компетенції відповідні рішення.

6. Права працівників Управління

6.1. Працівники Управління користується правами, визначеними в Переліку прав державних інспекторів і посадових осіб системи Держгірпромнагляду, Положенні про Держгірпромнагляд, Положенні про Управління, Законі України “Про охорону праці” (ст.39), Кодексі України про адміністративні правопорушення (ст.231), статті 11 Закону України «Про державну службу».

Відповідно до своїх повноважень мають право:

6.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади.

6.3. Одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

6.4. Безперешкодно здійснювати заходи державного нагляду суб'єктів господарювання, а також об'єктів виробництва фізичних осіб у присутності роботодавця або його представника з питань додержання законодавства, що належать до його компетенції.

6.5. Визначати обсяги та періодичність проведення заходів державного нагляду (контролю) у межах компетенції.

6.6. Одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства та про вжиття заходів щодо їх усунення.

6.7. Здійснювати комплексні перевірки за участю інших органів державного нагляду.

6.8. Видавати у визначеному порядку роботодавцям, керівникам та іншим посадовим особам юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю обов'язкові до виконання приписи (розпорядження) про усунення порушень і недоліків у сфері промислової безпеки, охорони праці, геологічного вивчення, використання, охорони надр та безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки.

6.9. Зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень та інших виробничих об'єктів, виготовлення та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, виконання певних робіт, у тому числі пов'язаних з користуванням надрами, застосуванням нових небезпечних речовин, реалізацію продукції шляхом видачі розпорядчого документа про заборону зазначеного у випадках, передбачених законодавством, а також анулювати видані дозволи і ліцензії до усунення порушень, які створюють загрозу життю працівників.

6.10. Притягати за порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, до сплати штрафу.

6.11. Надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення осіб до відповідальності, встановленої законом.

6.12. Надсилати подання про зупинення та анулювання дії спеціальних дозволів на користуванням надрами.

6.13. Скликати у визначеному порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6.14. Заслуховувати звіти посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, геологічного вивчення, використання та охорони надр, безпеки поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

6.15. Здійснювати захист своїх прав та законних інтересів у суді.

7. Начальник Управління

7.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління.

7.2. Розподіляє обов‘язки між працівниками Управління, очолює і контролює їх роботу, вносить пропозиції керівництву Держгірпромнагляду про затвердження посадових інструкцій, зміну структури і чисельності Управління та його відділів.

7.3. Здійснює підбір кадрів і пропонує керівництву Держгірпромнагляду кандидатури фахівців на заміщення вакантних посад Управління. Вносить пропозиції про посадові переміщення працівників, встановлення персональних

надбавок до заробітної плати, притягання до дисциплінарної відповідальності за недоліки в роботі.

7.4. Визначає політику та стратегію діяльності Управління.

7.5. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Управління звернень громадян, громадських об‘єднань, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Управління.

7.6. Надає керівництву Держгірпромнагляду пропозиції щодо преміювання працівників Управління відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи.

7.7. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Управління.

7.8. Забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства України про державну службу, запобігання та протидії корупції.

 Має право:

7.9. За дорученням керівництва представляти Держгірпромнагляд в міністерствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях.

7.10. Надавати офіційні відповіді в межах своєї компетенції.

7.11. Заслуховувати звіти керівників підрозділів територіальних управлінь та управлінь Держгірпромнагляду, служб охорони праці міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, з питань, що належать до компетенції Управління.

7.12. Вносити пропозиції щодо структури та чисельності територіальних управлінь, пропонувати кандидатури спеціалістів на заміщення вакантних осад.

  Наст. >
 
Соціальна реклама

Кращий працівник Держгірпромнагляду 2012
Переглянуть результати конкурсу
Малюнки переможців конкурсу Охорона праці очима дітей - 2012
Переглянуть результати конкурсу
Конкурс на кращий слоган

ОГОЛОШЕНО
Всеукраїнський конкурс «Кращий слоган з охорони праці» серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Науково-практичний семінар

РЕКОМЕНДАЦИИ
V международной научно-технической конференции
«Промышленная безопасность и охрана труда-2012.
Проблемы. Перспективы»

Оперативна інформація


Всі новини
 • 20.04.13
  Працівники Держгірпромнагляду взяли участь у Всеукраїнському суботнику
 • 19.04.13
  У Держгірпромнагляді відбудеться «гаряча» телефонна лінія до Дня охорони праці
 • 18.04.13
  На Волині обговорено шляхи зниження виробничого травматизму в АПК
 • 18.04.13
  На Хмельниччині визначено кращі підприємства з охорони праці
 • 18.04.13
  Держгірпромнагляд удосконалює процедуру розслідування нещасних випадків
 • 17.04.13
  Держгірпромнагляд вжив заходів щодо спрощення системи нагляду за діяльністю суб’єктів господарювання
 • 17.04.13
  Криворізьке теруправління організувало трансляцію соціальних відеороликів до Дня охорони праці
 • 17.04.13
  Керівництву Львівщини запропоновано розробити програму безпечної експлуатації газового обладнання
 • 16.04.13
  Завершено розслідування нещасного випадку на ОП «Вуглегірська ТЕС» ПАТ «Центренерго»
 • 16.04.13
  Бігборди привертають увагу суспільства до питань охорони праці
 • 16.04.13
  Криворізький ПАТ «Північний ГЗК» працює з дотриманням норм промислової безпеки
 • 16.04.13
  Держгірпромнагляд та Львівська ОДА об'єднують зусилля у питанні безпеки газопостачання
 • 15.04.13
  На Донеччині створено комісію з розслідування обставин та причин аварії на шахті «Чайкіно»
 • 15.04.13
  Видано новий методичний посібник з охорони праці на автомобільному транспорті

 HotLog

Rated by MyTOP

RSS 2.0
 

© 2010 "Держгірпромнагляд України"
При використаннi матерiалiв посилання на Держгірпромнагляд України обовязкове.