Прес-служба Нормативна база Роз’яснення законодавства Пошук
 
Головна сторінка
Служба
Положення
Завдання
Керівництво
Структура
Планування роботи
Колегія
Історія створення
Вакантні посади
Діяльність Служби
Наглядова діяльність
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Запобігання проявам корупції
Міжнародна діяльність
Ринковий нагляд
Довідкова інформація
Адміністративні послуги
Методична допомога інспектору
Покажчик НПАОП (28.12.2012)
Реєстри
Звітні документи
Контактна інформація
Центральний апарат
Територіальні управління
Експертно-технічі центри
Телефонна "гаряча лінія"
Телефони довіри
Тематичні видання
 
 

Офіційне представництво Президента України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

 


Кращий працівник Держгірпрoмнагляду
Переглянути результати голосування.
 
     
 
Сектор взаємодії з Верховною Радою України, ЗМІ та з міжнародної діяльності Надрукувати Надіслати ел. поштою

Керівний склад сектору


1.1. Сектор взаємодії з Верховною Радою України, засобами масової інформації та з
міжнародної діяльності (далі – Сектор) є структурним підрозділом Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України (далі – Держгірпромнагляд).

1.2. Сектор підпорядковується безпосередньо Голові Держгірпромнагляду і взаємодіє з
усіма структурними підрозділами апарату Держгірпромнагляду, а також територіальними органами та
підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери його управління.

1.3. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією України, законами України,
актами Президента України і Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами
України, нормативно-правовими актами МНС України, Положенням про Держгірпромнагляд та цим Положенням.

1.4. Структура і штатна чисельність працівників Сектору визначається Головою Держгірпромнагляду.

1.5. Призначення та звільнення завідувача Сектору здійснюється наказом Голови
Держгірпромнагляду, за погодженням з Міністром МНС України.

1.6. Робота в Секторі здійснюється відповідно до планів роботи Служби та Сектору, що
затверджуються Головою Держгірпромнагляду.

2. Основні завдання та функції Сектору

2.1. Взаємодія з Верховною Радою України

2.1.1. Організація взаємодії посадових осіб Держгірпромнагляду з комітетами, комісіями, депутатськими фракціями (групами) та керівництвом Верховної Ради України.

2.1.2. Інформування керівництва Держгірпромнагляду та відповідних структурних підрозділів про плани розгляду на засіданнях комітетів, комісій, депутатських фракцій (груп), пленарних засіданнях Верховної Ради України проектів законодавчих актів, що належать до компетенції Держгірпромнагляду.

2.1.3. Моніторинг проходження проектів законодавчих актів, що належать до компетенції Держгірпромнагляду, у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (групах) та на пленарних засіданнях Верховної Ради України.

2.1.4. Моніторинг розгляду законопроектів у сфері повноважень Держгірпромнагляду при надходженні уточненого порядку денного чергової сесії Верховної Ради України та надходженні щотижневих розкладів засідань комітетів Верховної Ради України

2.1.5. Моніторинг депутатських звернень і запитів, що надійшли до Держгірпромнагляду.

2.1.6. Підготовка інформації керівництву Держгірпромнагляду та Кабінету Міністрів України щодо розгляду звернень та запитів народних депутатів України, що надійшли до Держгірпромнагляду.

2.1.7. Організація прийому керівництвом Держгірпромнагляду народних депутатів України.

2.2. Зв’язки із засобами масової інформації

2.2.1. Підготовка і оперативне поширення офіційної інформації, у тому числі фото- та відеоматеріалів, про діяльність Держгірпромнагляду, а також оприлюднення заяв і повідомлень від імені керівництва Держгірпромнагляду.

2.2.2. Забезпечення у межах компетенції участі Голови Держгірпромнагляду та його заступників у проведенні круглих столів, телефонних «гарячих ліній» та інтернет-конференцій та інших заходів за участі представників ЗМІ.

2.2.3. Організація та підготовка виступів, прес-конференцій, інтерв’ю та коментарів Голови Держгірпромнагляду та його заступників для центральних, регіональних та іноземних засобів масової інформації.

2.2.4. Проведення акредитації журналістів на заходи, що організовуються Держгірпромнаглядом.

2.2.5. Запобігання спробам спотворення у засобах масової інформації офіційної позиції Держгірпромнагляду.

2.2.6. Забезпечення постійного зв’язку та взаємодії з прес-службами Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

2.2.7. Аналіз, координація і контроль, у межах повноважень Сектору, територіальних органів Держгірпромнагляду щодо інформування засобів масової інформації та громадськості, з метою всебічного і об'єктивного висвітлення діяльності Держгірпромнагляду.

2.2.8. Забезпечення зв’язків з головними редакторами українських газет і журналів, керівниками телерадіокомпаній, інформаційних агентств, а також корпунктами іноземних засобів масової інформації, акредитованих в Україні.

2.2.9. Здійснення аналізу висвітлення засобами масової інформації діяльності Держгірпромнагляду, періодична підготовка аналітичних звітів про висвітлення діяльності Держгірпромнагляду друкованими та електронними засобами масової інформації.

2.2.10. Організація інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Держгірпромнагляду.

2.2.11. Контроль якості наповнення та ефективності функціонування офіційних веб-сайтів територіальних органів Держгірпромнагляду.

2.3. Забезпечення міжнародної діяльності

2.3.1. Організація у межах повноважень Держгірпромнагляду заходів міжнародного співробітництва з іноземними органами влади та міжнародними організаціями. Контроль та координація діяльності з виконання цих заходів.

2.3.2. Організація підготовки планів, пов’язаних із здійсненням міжнародного співробітництва у сфері  промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, охорони надр та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, контроль їх виконання.

2.3.3. Участь, а у разі необхідності забезпечення також участі відповідних структурних підрозділів Держгірпромнагляду, у розробленні проектів міжнародних договорів України, угод та інших односторонніх та багатосторонніх документів і погодження їх в установленому порядку з Міністерством закордонних справ України.

2.3.4. Організація та забезпечення проведення переговорів/зустрічей щодо налагодження міжнародного співробітництва, заходів по залученню міжнародної технічної допомоги у сфері, що належить до компетенції Держгірпромнагляду.

2.3.5. Узагальнення міжнародного досвіду у сфері промислової безпеки та охорони праці, надання пропозицій стосовно вдосконалення форм та методів міжнародної співпраці Держгірпромнагляду.

2.3.6. Участь у розробці програм перебування делегацій, груп, окремих представників іноземних держав та організація протокольних заходів під час проведення їх зустрічей з посадовими особами Держгірпромнагляду.

2.3.7. Підготовка технічних завдань на відрядження за кордон, організація формування складу офіційних делегацій Держгірпромнагляду для участі в переговорах, конференціях, консультаціях,  інших заходах двостороннього та багатостороннього співробітництва.

2.3.8. Підготовка проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей і погодження їх в установленому порядку з Міністерством закордонних справ України.

2.3.9. Координація міжнародного співробітництва територіальних органів Держгірпромнагляду.

2.4. Проведення консультацій з громадськістю та взаємодія з Громадською радою

2.4.1. Організація інформування громадськості та вивчення громадської думки щодо актів нормативного характеру, розроблених Держгірпромнаглядом, та проектів нормативно-правових актів, що подаються на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.4.2. Підготовка та моніторинг виконання планів заходів Держгірпромнагляду з проведення консультацій з громадськістю.

2.4.3. Взаємодія зі структурними підрозділами апарату та територіальними органами Держгірпромнагляду щодо проведення консультацій з громадськістю.

2.4.4. Організація і проведення публічних громадських обговорень із залученням Громадської ради з питань, що належать до компетенції Держгірпромнагляду.

2.4.5. Організація розміщення на офіційному веб-сайті Держгірпромнагляду та урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» інформації про публічне громадське обговорення.

2.4.6. Організація вивчення громадської думки щодо діяльності Держгірпромнагляду.

2.4.7. Взаємодія з Громадською радою, створеною при Держгірпромнагляді, під час організації її засідань та забезпечення розміщення на офіційному веб-сайті Держгірпромнагляду інформаційних матеріалів про її діяльність.

2.5. Забезпечення доступу до публічної інформації

2.5.1. Ведення обліку запитів на інформацію, що надійшли до Держгірпромнагляду в письмовому вигляді, електронною поштою та по телефону.

2.5.2. Організація розгляду інформаційних запитів структурними підрозділами апарату Держгірпромнагляду.

2.5.3. Надання консультацій запитувачам інформації під час оформлення запитів на інформацію.

2.5.4. Координація діяльності та надання методичної допомоги посадовим особам Держгірпромнагляду щодо  питань роботи із запитами на інформацію.

2.5.5. Здійснення аналізу та узагальнення запитів на інформацію, що надійшли до Держгірпромнагляду та його територіальних управлінь.

2.5.6. Організація інформаційного наповнення розділу «доступ до публічної інформації» на офіційному веб-сайті Держгірпромнагляду та  оприлюднення звітів щодо задоволення запитів на інформацію.

 розміщення інформації, необхідної для подання інформаційних запитів, та звітів щодо їх розгляду.

2.6. Підготовка планів робіт та звітів з питань, що належать до компетенції Сектору.

3. Права працівників Сектору

3.1. Працівники Сектору користуються правами, визначеними у Переліку прав державних інспекторів і посадових осіб системи Держгірпромнагляду, Положенні про Держгірпромнагляд, Законі України «Про охорону праці», Закону України «Про державну службу».

3.2. Працівники Сектору мають право:

3.2.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб структурних підрозділів апарату Держгірпромнагляду, територіальних органів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду, інформацію, необхідну для виконання Сектором своїх повноважень.

3.2.2. Надавати юридичним та фізичним особам роз’яснення стосовно питань, що належать до сфери діяльності Сектору.

3.2.3. Здійснювати контроль за діяльністю територіальних органів Держгірпромнагляду з питань, що належать до компетенції Сектору.

3.2.4. Вести листування з українськими та іноземними кореспондентами з питань, що належать до сфери діяльності Сектору.

3.2.5. Вносити керівництву Держгірпромнагляду пропозиції з питань діяльності Сектору.

3.2.6. Залучати у разі потреби працівників структурних підрозділів, територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду, до виконання завдань віднесених до компетенції Сектору.

3.2.7. Брати участь у засіданнях колегії, інших дорадчих і колегіальних органах, нарадах, які проводяться в Держгірпромнагляді, у разі розгляду на них питань, що стосуються діяльності Сектору.

4. Завідувач Сектору

4.1. Здійснює керівництво діяльністю Сектору.

4.2. Розподіляє обов'язки між працівниками Сектору, очолює і контролює їх роботу, вносить пропозиції керівництву Держгірпромнагляду про затвердження посадових інструкцій, про зміну структури та чисельності підрозділу.

4.3. Здійснює добір кадрів і пропонує керівництву Держгірпромнагляду кандидатури фахівців на заміщення вакантних посад у Секторі, вносить пропозиції про переміщення працівників, встановлення надбавок до заробітної плати, присвоєння рангу державного службовця, притягнення до дисциплінарної відповідальності.

4.4. Визначає політику та стратегію діяльності Сектору.

4.5. Організовує своєчасний та якісний розгляд працівниками Сектору звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Сектору.

4.6. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Сектору.

4.7. Забезпечує дотримання працівниками Сектору законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

4.8. Затверджує, погоджує та підписує документи з питань, що належать до сфери діяльності Сектору.

4.9. Має право:

4.9.1. За дорученням керівництва представляти Держгірпромнагляд з питань, що належать до сфери діяльності Сектору.

 

4.9.2. Вносити пропозиції щодо структури та чисельності Сектору.

4.9.3. Брати участь у встановленому порядку в роботі координаційних, дорадчих та експертних органів, що створюються при Держгірпромнагляді.

4.9.4. Отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів апарату, територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду, необхідну інформацію, статистичні дані, звіти та довідкові матеріали з питань, що належать до сфери діяльності Сектору.

  Наст. >
 
Соціальна реклама

Кращий працівник Держгірпромнагляду 2012
Переглянуть результати конкурсу
Малюнки переможців конкурсу Охорона праці очима дітей - 2012
Переглянуть результати конкурсу
Конкурс на кращий слоган

ОГОЛОШЕНО
Всеукраїнський конкурс «Кращий слоган з охорони праці» серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Науково-практичний семінар

РЕКОМЕНДАЦИИ
V международной научно-технической конференции
«Промышленная безопасность и охрана труда-2012.
Проблемы. Перспективы»

Оперативна інформація


Всі новини
 • 20.04.13
  Працівники Держгірпромнагляду взяли участь у Всеукраїнському суботнику
 • 19.04.13
  У Держгірпромнагляді відбудеться «гаряча» телефонна лінія до Дня охорони праці
 • 18.04.13
  На Волині обговорено шляхи зниження виробничого травматизму в АПК
 • 18.04.13
  На Хмельниччині визначено кращі підприємства з охорони праці
 • 18.04.13
  Держгірпромнагляд удосконалює процедуру розслідування нещасних випадків
 • 17.04.13
  Держгірпромнагляд вжив заходів щодо спрощення системи нагляду за діяльністю суб’єктів господарювання
 • 17.04.13
  Криворізьке теруправління організувало трансляцію соціальних відеороликів до Дня охорони праці
 • 17.04.13
  Керівництву Львівщини запропоновано розробити програму безпечної експлуатації газового обладнання
 • 16.04.13
  Завершено розслідування нещасного випадку на ОП «Вуглегірська ТЕС» ПАТ «Центренерго»
 • 16.04.13
  Бігборди привертають увагу суспільства до питань охорони праці
 • 16.04.13
  Криворізький ПАТ «Північний ГЗК» працює з дотриманням норм промислової безпеки
 • 16.04.13
  Держгірпромнагляд та Львівська ОДА об'єднують зусилля у питанні безпеки газопостачання
 • 15.04.13
  На Донеччині створено комісію з розслідування обставин та причин аварії на шахті «Чайкіно»
 • 15.04.13
  Видано новий методичний посібник з охорони праці на автомобільному транспорті

 HotLog

Rated by MyTOP

RSS 2.0
 

© 2010 "Держгірпромнагляд України"
При використаннi матерiалiв посилання на Держгірпромнагляд України обовязкове.