Прес-служба Нормативна база Роз’яснення законодавства Пошук
 
Головна сторінка
Служба
Положення
Завдання
Керівництво
Структура
Планування роботи
Колегія
Історія створення
Вакантні посади
Діяльність Служби
Наглядова діяльність
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Запобігання проявам корупції
Міжнародна діяльність
Ринковий нагляд
Довідкова інформація
Адміністративні послуги
Методична допомога інспектору
Покажчик НПАОП (28.12.2012)
Реєстри
Звітні документи
Контактна інформація
Центральний апарат
Територіальні управління
Експертно-технічі центри
Телефонна "гаряча лінія"
Телефони довіри
Тематичні видання
 
 

Офіційне представництво Президента України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

 


Кращий працівник Держгірпрoмнагляду
Переглянути результати голосування.
 
     
 
Управління нагляду в АПК, СКС, на транспорті та у зв’язку Надрукувати Надіслати ел. поштою

Керівний склад управління


1.1. Управління нагляду в АПК та соціально-культурній сфері, на транспорті та у зв'язку (далі – Управління) є структурним підрозділом центрального апарату Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі – Держгірпромнагляд України).

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про Держгірпромнагляд України), наказами, розпорядженнями Держгірпромнагляду України та цим Положенням.

1.3. До складу Управління входять:

- відділ нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфери;

- відділ нагляду на транспорті та у зв'язку.

1.4. Управління очолює начальник. Відділи очолюють начальники відділів, один з яких одночасно є заступником начальника Управління. За відсутності начальника Управління його обов’язки і права реалізуються заступником начальника, а у разі відсутності заступника начальника – начальником відділу. Начальник Управління, його заступник, призначаються на посаду і звільняються з посади наказом Голови Держгірпромнагляду України.

1.5. Інші працівники Управління призначаються на посаду і звільняються з посади наказом Голови Держгірпромнагляду України за поданням начальника Управління.

1.6. Посадові обовязки, права та відповідальність працівників Управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються у встановленому порядку.

1.7. Робота Управління здійснюється відповідно до плану роботи Держгірпромнагляду України, який затверджується Головою Держгірпромнагляду України.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

2.1. Організація та здійснення державного нагляду за додержанням у процесі трудової діяльності законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки підприємствами, організаціями, установами та підприємцями, які використовують найману працю:

сільського, рибного, водного та лісового господарства, харчової промисловості і переробки сільськогосподарської продукції, споживчої кооперації, державних резервів – АПК;

освіти, науки, охорони здоров’я та соціальної допомоги, культури, мистецтв, відпочинку і розваг, спорту, туризму, готелів, інформаційного та фінансово-кредитного забезпечення, торгівлі та громадського харчування, державної виконавчої влади, громадськими організаціями, надання послуг населенню, екстериторіальної діяльності, військовими формуваннями (Міноборони, МВС та іншими), поліграфічної промисловості – соціально-культурна сфера;

деревообробній промисловості;

легкій та текстильній промисловості;

автомобільного, залізничного, авіаційного, водного транспорту та міського електричного транспорту, підприємствами будівництва та експлуатації автодоріг – транспорт;

зв'язку та пошти – зв’язок.

3. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

Управління згідно з покладеними на нього обов’язками:

3.1. Організовує здійснення державного нагляду за дотриманням суб’єктами господарювання агропромислового комплексу, соціально-культурної сфери, деревообробної, легкої і текстильної промисловості, транспорту та зв'язку вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

3.2. Здійснює методичне керівництва відповідними підрозділами територіальних управлінь з питань організації нагляду за станом охорони праці та промислової безпеки на підконтрольних підприємствах.

 3.3. Координує роботу служб охорони праці міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, об’єднань підприємств з питань організації державного нагляду в агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері, деревообробній, легкій та текстильній промисловості, на транспорті та у зв'язку.

3.4. Розглядає та приймає рішення стосовно листів, заяв, скарг громадян і підприємств, органів виконавчої та законодавчої влади з питань, що відносяться до компетенції Управління.

3.5. Здійснює оперативний облік випадків смертельного травматизму, групових нещасних випадків та аварій на виробництві в агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері, деревообробній, легкій і текстильній промисловості, на транспорті та у зв'язку.

3.6. Проводить семінари, наради, конференції з питань, що належать до компетенції Управління.

3.7. Вносить пропозицій про призначення членів приймальних комісій, опрацьовує пропозиції щодо погодження технічних умов на виготовлення і передачу у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування і впровадження нових технологій, які застосовуються на підконтрольних підприємствах.

 3.8. Проводить аналіз наглядової діяльності територіальних управлінь, опрацювання заходів щодо удосконалення роботи державних інспекцій (відділів) та інспекторів.

3.9. Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань наглядової діяльності.

3.10. Здійснює підготовку та винесення на розгляд колегій та керівництва Держгірпромнагляду України проектів рішень і наказів з питань, що належать до компетенції Управління.

 3.11. Виконує окремі доручення Голови Держгірпромнагляду України та його заступників.

3.12. Бере участь:

- у підготовці пропозицій щодо формування державної політики у сфері промислової безпеки та охорони праці, розробці проектів, Державної програми економічного й соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

 - у опрацюванні нових та перегляді діючих нормативно-правових актів з питань промислової безпеки та охорони праці, спільно з Національним науково-дослідним інститутом промислової безпеки та охорони праці;

- у міжнародному співробітництві з питань охорони праці та промислової безпеки

- у розробленні планів та програм навчання і підвищення кваліфікації державних інспекторів;

- у організації та проведенні спеціальних розслідувань аварій, нещасних випадків;

- у проведенні навчання і перевірки знань з питань охорони праці державних інспекторів, експертів ЕТЦ Держгірпромнагляду України, посадових осіб в системах міністерств, інших центральних органах виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств

3.13. Вивчає, узагальнює та поширює:

- практику застосування законодавчих та нормативних актів з питань, що входять до компетенції Управління, на підконтрольних галузях, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення;

- світовій досвід з питань безпеки виробництва у підконтрольних галузях.

 4. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ

4.1. Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з іншими структурними підрозділами центрального апарату та територіальними управліннями Держгірпромнагляду України, Національним науково-дослідним інститутом промислової безпеки та охорони праці, експертно-технічними центрами Держгірпромнагляду України, редакцією журналу „Охорона праці”, міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, профспілковими та громадськими організаціями.

5. ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ УПРАВЛІННЯ

Працівники Управління, користуються правами, передбаченими Законом України «Про охорону праці» (стаття 39) і Положенням про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України.

Крім того, працівники Управління мають право:

5.1. Перевіряти роботу територіальних управлінь та інспекцій Держгірпромнагляду України з питань, що входять до компетенції Управління, вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та покращення їх роботи;

5.2. Одержувати від структурних підрозділів Держгірпромнагляду України, територіальних управлінь інформацію, необхідну для виконання покладених на Управління функціональних обов’язків;

5.3. Надавати консультації працівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій, окремим громадянам з питань, що відносяться до компетенції Управління.

5.4. Начальник Управління

5.4.1. забезпечує виконання покладених на Управління завдань та здійснює керівництво його діяльністю, відповідно до чого він:

- розподіляє обов’язки між працівниками Управління та контролює їх роботу;

- організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Управління звернень громадян, громадських об?єднань, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, що відносяться до компетенції Управління.

5.4.2.Має право:

- вносити пропозиції щодо структури та чисельності Управління та територіальних управлінь Держгірпрормнагляду України;

- за дорученням керівництва представляти Держгірпромнагляд України у центральних і місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях, в тому числі закордонних і міжнародних;

- подавати керівництву Держгірпромнагляду України пропозиції щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Управління, територіальних підрозділів;

- брати участь у заслуховуванні звітів керівників територіальних підрозділів Держгірпрормнагляду України, служб охорони праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції Управління;

- пропонувати кандидатури спеціалістів на заміщення вакантних посад в Управлінні;

- перевіряти роботу територіальних управлінь та інспекцій Держгірпромнагляду України, міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції Управління;

  Наст. >
 
Соціальна реклама

Кращий працівник Держгірпромнагляду 2012
Переглянуть результати конкурсу
Малюнки переможців конкурсу Охорона праці очима дітей - 2012
Переглянуть результати конкурсу
Конкурс на кращий слоган

ОГОЛОШЕНО
Всеукраїнський конкурс «Кращий слоган з охорони праці» серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Науково-практичний семінар

РЕКОМЕНДАЦИИ
V международной научно-технической конференции
«Промышленная безопасность и охрана труда-2012.
Проблемы. Перспективы»

Оперативна інформація


Всі новини
 • 20.04.13
  Працівники Держгірпромнагляду взяли участь у Всеукраїнському суботнику
 • 19.04.13
  У Держгірпромнагляді відбудеться «гаряча» телефонна лінія до Дня охорони праці
 • 18.04.13
  На Волині обговорено шляхи зниження виробничого травматизму в АПК
 • 18.04.13
  На Хмельниччині визначено кращі підприємства з охорони праці
 • 18.04.13
  Держгірпромнагляд удосконалює процедуру розслідування нещасних випадків
 • 17.04.13
  Держгірпромнагляд вжив заходів щодо спрощення системи нагляду за діяльністю суб’єктів господарювання
 • 17.04.13
  Криворізьке теруправління організувало трансляцію соціальних відеороликів до Дня охорони праці
 • 17.04.13
  Керівництву Львівщини запропоновано розробити програму безпечної експлуатації газового обладнання
 • 16.04.13
  Завершено розслідування нещасного випадку на ОП «Вуглегірська ТЕС» ПАТ «Центренерго»
 • 16.04.13
  Бігборди привертають увагу суспільства до питань охорони праці
 • 16.04.13
  Криворізький ПАТ «Північний ГЗК» працює з дотриманням норм промислової безпеки
 • 16.04.13
  Держгірпромнагляд та Львівська ОДА об'єднують зусилля у питанні безпеки газопостачання
 • 15.04.13
  На Донеччині створено комісію з розслідування обставин та причин аварії на шахті «Чайкіно»
 • 15.04.13
  Видано новий методичний посібник з охорони праці на автомобільному транспорті

 HotLog

Rated by MyTOP

RSS 2.0
 

© 2010 "Держгірпромнагляд України"
При використаннi матерiалiв посилання на Держгірпромнагляд України обовязкове.