Прес-служба Нормативна база Роз’яснення законодавства Пошук
 
Головна сторінка
Служба
Положення
Завдання
Керівництво
Структура
Планування роботи
Колегія
Історія створення
Вакантні посади
Діяльність Служби
Наглядова діяльність
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Запобігання проявам корупції
Міжнародна діяльність
Ринковий нагляд
Довідкова інформація
Адміністративні послуги
Методична допомога інспектору
Покажчик НПАОП (28.12.2012)
Реєстри
Звітні документи
Контактна інформація
Центральний апарат
Територіальні управління
Експертно-технічі центри
Телефонна "гаряча лінія"
Телефони довіри
Тематичні видання
 
 

Офіційне представництво Президента України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

 


Кращий працівник Держгірпрoмнагляду
Переглянути результати голосування.
 
     
 
Управління організації державного нагляду Надрукувати Надіслати ел. поштою

Положення про управління     

1.1. Управління  організації державного нагляду (далі – Управління) є структурним підрозділом центрального апарату Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі - Держгірпромнагляд).

 1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки, наказами, розпорядженнями Держгірпромнагляду, МНС та цим Положенням.

1.3.Структура і штатна чисельність Управління визначаються штатним розписом, який затверджується Головою Держгірпромнагляду.

Згідно із штатним розписом в Управлінні утворюються:

відділ організаційно-методичного забезпечення та планування робіт;

відділ розслідування, обліку аварій і виробничого травматизму.

Відділи діють на підставі положень, що затверджуються заступником Голови Держгірпромнагляду відповідно до розподілу обов’язків.

1.4. Призначення, переміщення та звільнення працівників Управління здійснюється наказом голови Держгірпромнагляду відповідно до вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про державну службу».

1.5. Посадові обов’язки, права та відповідальність працівників Управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються в установленому порядку.

1.6. Робота Управління здійснюється відповідно до плану роботи Держгірпромнагляду, який затверджується Міністром надзвичайних ситуацій України.

1.7. Управління підпорядковується безпосередньо заступнику голови Держгірпромнагляду відповідно до розподілу обов’язків.

         2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

2.1. Свої завдання та функції Управління виконує у взаємодії з іншими підрозділами центрального апарату Держгірпромнагляду та територіальними органами Держгірпромнагляду, Головним навчально-методичним центром (далі - ГНМЦ), Національним науково-дослідним інститутом промислової безпеки та охорони праці (далі - ННДІПБОП), центральними та місцевими органами виконавчої влади, Національною Радою соціального партнерства, організаціями роботодавців, профспілковими та іншими громадськими об’єднаннями і Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

2.2. Основними завданнями Управління є:

- участь в межах компетенції Управління в реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, охорони надр, промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також внесення пропозицій щодо її формування;

- забезпечення методології та здійснення загального методичного керівництва щодо організації та здійснення структурними підрозділами центрального апарату та територіальними  органами Держгірпромнагляду державного нагляду у сферах промислової безпеки та охорони праці, геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини, безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення, трубопровідного транспорту, функціонування ринку природного газу та діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об'єктами, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

- забезпечення методології та здійснення загального методичного керівництва щодо проведення структурними підрозділами центрального апарату та територіальними  органами Держгірпромнагляду розслідування та ведення обліку аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню;

- координація роботи структурних підрозділів центрального апарату Держгірпромнагляду, територіальних органів Держгірпромнагляду з питань дотримання встановлених норм під час розслідування та ведення обліку аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню;

- здійснення аналізу причин виникнення аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, підготовка пропозицій щодо запобігання таким аваріям і випадкам;

- здійснення контролю за своєчасністю та об'єктивністю проведення структурними підрозділами центрального апарату та територіальними  органами Держгірпромнагляду спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням та обліком;

- підготовка загальних звітних даних з виробничого травматизму по країні і наглядової діяльності  Держгірпромнагляду;

- планування роботи Держгірпромнагляду.

2.3. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

2.3.1. У межах своїх повноважень координує роботу структурних підрозділів центрального апарату Держгірпромнагляду та територіальних органів Держгірпромнагляду з питань дотримання встановлених норм і правил під час розслідування та ведення обліку аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, здійснює контроль за своєчасністю та об'єктивністю проведення спеціальних розслідувань.

2.3.2. Опрацьовує та впроваджує загальні методики організації та здійснення державного нагляду, проведення розслідування та ведення обліку аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню та здійснює контроль за їх додержанням.

2.3.3. Опрацьовує та подає керівництву пропозиції щодо удосконалення форм і методів наглядової діяльності, проведення розслідувань нещасних випадків на виробництві, оптимізації структур підрозділів Держгірпромнагляду з метою найбільш ефективного здійснення територіальними органами Держгірпромнагляду, їх структурними підрозділами та інспекторами своїх функцій у зазначених сферах.

2.3.4. Розробляє самостійно та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів, з питань організації та здійснення заходів державного нагляду у сферах промислової безпеки та охорони праці, геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, використання і переробки мінеральної сировини, трубопровідного транспорту, функціонування ринку природного газу та діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об'єктами, безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також проведення розслідувань нещасних випадків на виробництві.

2.3.5. Формує плани роботи Держгірпромнагляду та здійснює контроль за їх виконанням.       

2.3.6. В межах компетенції бере участь у:

- розробці проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного й соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, бюджетного паспорту Держгірпромнагляду;

- опрацюванні пропозицій щодо формування державної політики, визначення механізму її реалізації у сфері промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, геологічного вивчення, використання та охорони надр та у сфері, пов'язаній з діяльністю об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об'єктів;

- підготовці державного замовлення на проведення науково-дослідних робіт з питань охорони праці, промислової безпеки, безпечного ведення робіт, здійснення державного гірничого нагляду, геологічного вивчення, використання та охорони надр і поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, об'єктами підвищеної небезпеки;

- опрацюванні та перегляді діючих нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Держгірпромнагляду;

- розробленні пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств;

- опрацюванні пропозицій щодо удосконалення системи обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до компетенції Держгірпромнагляду;

- проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи із структурними підрозділами Держгірпромнагляду;

- проведенні соціального діалогу та взаємодії із всеукраїнськими професійними спілками і організаціями роботодавців з питань розроблення і реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, здійснення державного гірничого нагляду, охорони надр, промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

- здійсненні міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції Держгірпромнагляду, підготовці та укладенні міжнародних договорів;

- розгляді та прийнятті рішень за листами, заявами підприємств, установ організацій, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, зверненнями громадян;

- організації та проведенні семінарів, нарад, конференцій;

- організації та проведенні спеціальних розслідувань нещасних випадків;

- перевірках (за дорученням керівництва Держгірпромнагляду) роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та їх виробничих підрозділів з питань дотримання вимог законодавства про промислову безпеку та охорону праці;

- підготовці і внесенні на розгляд колегій та керівництва проектів рішень і наказів.

2.3.7. Здійснює оперативний облік випадків смертельного травматизму, групових нещасних випадків та аварій на виробництві, показників наглядової діяльності, організовує своєчасне отримання від територіальних органів Держгірпромнагляду інформації із зазначених питань.

2.3.8. Складає згідно з установленими формами звіти щодо нещасних випадків та аварій на виробництві в цілому по Україні, областях, територіальних органах Держгірпромнагляду і галузях. Здійснює узагальнення та аналіз цих відомостей.

2.3.9. Складає згідно з установленими формами звіти з наглядової діяльності територіальних органів Держгірпромнагляду. Здійснює узагальнення та аналіз показників наглядової діяльності.

2.3.10. Забезпечує Держгірпромнагляд та його територіальні органи аналітичними даними з питань виробничого травматизму та наглядової діяльності.

2.3.11. Організовує проведення перевірок територіальних органів Держгірпромнагляду та бере в них участь в межах компетенції.

2.3.12. Надає практичну допомогу територіальним органам Держгірпромнагляду з питань, що відносяться до компетенції Управління.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РОБІТ

3.1. Участь, у межах компетенції відділу, в реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, охорони надр, промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також внесення пропозицій щодо її формування.

3.2. Забезпечення методології та здійснення загального методичного керівництва щодо організації та здійснення державного нагляду структурними підрозділами центрального апарату та територіальними  органами Держгірпромнагляду

3.3. Здійснення збору даних з питань проведення територіальними органами заходів державного нагляду, їх узагальнення та аналіз, підготовка загальних звітних даних з питань наглядової діяльності  Держгірпромнагляду та пропозицій щодо її поліпшення.

3.4. Планування роботи Держгірпромнагляду здійснення контролю за  виконанням планів роботи Держгірпромнагляду.      

4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ РОЗСЛІДУВАННЯ, ОБЛІКУ АВАРІЙ І ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

4.1. Участь, у межах компетенції відділу, в реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, охорони надр, промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також внесення пропозицій щодо її формування.

4.2. Забезпечення методології та здійснення загального методичного керівництва щодо проведення розслідувань та ведення обліку аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню структурними підрозділами центрального апарату та територіальними  органами Держгірпромнагляду.

4.3. Координація роботи структурних підрозділів центрального апарату Держгірпромнагляду, територіальних органів Держгірпромнагляду з питань дотримання встановлених норм під час розслідування та ведення обліку аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню.

4.4. Здійснення збору даних про випадки смертельного травматизму, групові нещасні випадки та аварії на виробництві на піднаглядових територіальним органам Держгірпромнагляду суб’єктах господарювання, їх узагальнення та підготовка загальних звітних даних по країні з питань виробничого травматизму, участь у проведенні аналізу причин виникнення нещасних випадків на виробництві та підготовці пропозицій щодо їх недопущення в подальшому.

5. ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ УПРАВЛІННЯ

5.1. Працівники  Управління мають право:

- перевіряти роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та їх виробничих підрозділів з питань дотримання вимог законодавства про промислову безпеку та охорону праці, вимагати від керівників, відповідальних посадових осіб і фахівців усунення наявних недоліків відповідно до компетенції Управління;

- перевіряти роботу територіальних органів Держгірпромнагляду та їх структурних підрозділів, державних інспекторів та інших посадових осіб, вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та вдосконалення їх роботи з питань, що належать до компетенції Управління;

- одержувати від структурних підрозділів центрального апарату Держгірпромнагляду, територіальних органів Держгірпромнагляду, підприємств та організацій, які належать до сфери управління Держгірпромнагляду, матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань;

- давати консультації та роз’яснення посадовим особам Держгірпромнагляду, працівникам  центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, окремим громадянам з питань, що відносяться до компетенції Управління;

- одержувати безкоштовно від  центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання інформацію, необхідну для виконання покладених на Управління завдань;

- брати участь у навчанні та перевірці знань з охорони праці посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

- надавати пропозиції щодо внесення змін до проектів актів та інших документів, що надаються на погодження до Управління;

- інформувати керівника Управління у разі покладення на Управління виконання роботи, що не належить до його функцій, або виходить за їх межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

- вносити пропозиції про залучення за згодою керівника структурного підрозділу Держгірпромнагляду, його територіального органу, а також підприємства або установи, які належать до сфери управління Держгірпромнагляду, відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки та здійснення заходів, які проводяться Управлінням відповідно до покладених на нього завдань;

- брати участь в організації та проведенні спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві.

5.2. Працівники Управління користуються правами, передбаченими статтею  39  Закону України "Про охорону праці",  статтею  11  Закону України "Про державну службу", Положенням про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки.

6. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ

6.1. Начальник Управління забезпечує виконання покладених на Управління завдань та здійснює керівництво його діяльністю, відповідно до чого він:

- визначає політику та стратегію діяльності Управління;

- здійснює підбір кадрів і пропонує керівництву Держгірпромнагляду кандидатури фахівців на заміщення вакантних посад в Управлінні, вносить пропозиції про посадові переміщення працівників, встановлення персональних надбавок до заробітної плати, притягнення до дисциплінарної відповідальності за недоліки в роботі;

- розподіляє обов'язки між працівниками Управління та контролює їх роботу;

- вносить пропозиції керівництву Держгірпромнагляду про затвердження посадових інструкцій, зміну структури й чисельності Управління, його відділів та територіальних органів Держгірпромнагляду;

- організовує розробку та опрацювання проектів законодавчих та нормативних актів, а також інших документів, що належать до компетенції Управління;

- організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Управління звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, що відносяться до компетенції Управління;

- забезпечує ефективну взаємодію між структурними підрозділами Управління, а також Управління - з іншими підрозділами Держгірпромнагляду;

- забезпечує дотримання працівниками Управління вимог законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;

- вживає інших заходів, необхідних для виконання покладених на Управління завдань.

6.2. Крім загальних прав працівників Управління начальник Управління має право :

- за дорученням керівництва, представляти Держгірпромнагляд у центральних і місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, в тому числі закордонних і міжнародних;

- заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів Держгірпромнагляду, служб охорони праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції Управління;

- подавати керівництву Держгірпромнагляду пропозиції щодо розміру премії кожного працівника Управління відповідно до його особистого вкладу в загальні результати роботи, ініціативності та професійного уміння;

- залучати за погодженням із керівництвом Держгірпромнагляду працівників інших структурних підрозділів Держгірпромнагляду до вирішення питань, відносно яких Управління здійснює координуючі функції;                    

- у разі необхідності залучати представників центральних органів виконавчої влади, науково-дослідних інститутів, окремих підприємств та інших організацій для проведення консультацій.

  Наст. >
 
Соціальна реклама

Кращий працівник Держгірпромнагляду 2012
Переглянуть результати конкурсу
Малюнки переможців конкурсу Охорона праці очима дітей - 2012
Переглянуть результати конкурсу
Конкурс на кращий слоган

ОГОЛОШЕНО
Всеукраїнський конкурс «Кращий слоган з охорони праці» серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Науково-практичний семінар

РЕКОМЕНДАЦИИ
V международной научно-технической конференции
«Промышленная безопасность и охрана труда-2012.
Проблемы. Перспективы»

Оперативна інформація


Всі новини
 • 20.04.13
  Працівники Держгірпромнагляду взяли участь у Всеукраїнському суботнику
 • 19.04.13
  У Держгірпромнагляді відбудеться «гаряча» телефонна лінія до Дня охорони праці
 • 18.04.13
  На Волині обговорено шляхи зниження виробничого травматизму в АПК
 • 18.04.13
  На Хмельниччині визначено кращі підприємства з охорони праці
 • 18.04.13
  Держгірпромнагляд удосконалює процедуру розслідування нещасних випадків
 • 17.04.13
  Держгірпромнагляд вжив заходів щодо спрощення системи нагляду за діяльністю суб’єктів господарювання
 • 17.04.13
  Криворізьке теруправління організувало трансляцію соціальних відеороликів до Дня охорони праці
 • 17.04.13
  Керівництву Львівщини запропоновано розробити програму безпечної експлуатації газового обладнання
 • 16.04.13
  Завершено розслідування нещасного випадку на ОП «Вуглегірська ТЕС» ПАТ «Центренерго»
 • 16.04.13
  Бігборди привертають увагу суспільства до питань охорони праці
 • 16.04.13
  Криворізький ПАТ «Північний ГЗК» працює з дотриманням норм промислової безпеки
 • 16.04.13
  Держгірпромнагляд та Львівська ОДА об'єднують зусилля у питанні безпеки газопостачання
 • 15.04.13
  На Донеччині створено комісію з розслідування обставин та причин аварії на шахті «Чайкіно»
 • 15.04.13
  Видано новий методичний посібник з охорони праці на автомобільному транспорті

 HotLog

Rated by MyTOP

RSS 2.0
 

© 2010 "Держгірпромнагляд України"
При використаннi матерiалiв посилання на Держгірпромнагляд України обовязкове.