Прес-служба Нормативна база Роз’яснення законодавства Пошук
 
Головна сторінка
Служба
Положення
Завдання
Керівництво
Структура
Планування роботи
Колегія
Історія створення
Вакантні посади
Діяльність Служби
Наглядова діяльність
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Запобігання проявам корупції
Міжнародна діяльність
Ринковий нагляд
Довідкова інформація
Адміністративні послуги
Методична допомога інспектору
Покажчик НПАОП (01.04.2013)
Реєстри
Звітні документи
Контактна інформація
Центральний апарат
Територіальні управління
Експертно-технічі центри
Телефонна "гаряча лінія"
Телефони довіри
Тематичні видання
 
 

Офіційне представництво Президента України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

 


Кращий працівник Держгірпрoмнагляду
Переглянути результати голосування.
 
     
 
Стосовно розслідування нещасного випадку Надрукувати Надіслати ел. поштою
19.04.13

Стосовно розслідування нещасного випадку, що стався з працівником   підприємства під час проведення спортивних змагань, факт настання якого встановлено у судовому порядку, а також заповнення текстової та кодової частини акта за формою Н-1.

Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 (далі – Порядок), визначено процедуру проведення розслідувань зазначених категорій нещасних випадків на виробництві.

У пункті 23 Порядку визначено, що у разі реорганізації підприємства, на якому стався нещасний випадок, розслідування проводиться його правонаступником, а у разі ліквідації підприємства встановлення факту настання нещасного випадку розглядається у судовому порядку.

Якщо підприємство, на якому стався нещасний випадок ліквідовано, а факт настання нещасного випадку на виробництві встановлено у судовому порядку, розслідування організовує територіальний орган Держгірпромнагляду за місцем настання такого випадку.

У разі встановлення факту нещасного випадку з працівником на виробництві у судовому порядку, а також зобов’язання роботодавця скласти акт за формою Н-1 (якщо підприємство не ліквідовано та здійснює господарську діяльність), утворення комісії та організація розслідування нещасного випадку покладається на керівника підприємства, де стався нещасний випадок.

Серед обставин, зазначених у пункті 15 Порядку, за яких нещасний випадок визнається таким, що пов’язаний з виробництвом, і складається акт за формою Н-1, є перебування потерпілого на території підприємства або в іншому місці у зв’язку з проведенням з дозволу чи за ініціативою роботодавця професійних та кваліфікаційних конкурсів, спортивних змагань та тренувань чи заходів, передбачених колективним договором, якщо настання нещасного випадку пов’язано з впливом небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком (підпункт 19 пункту 15 Порядку).

За результатами розслідування даного нещасного випадку комісією складається акт за формою Н-1 (далі – акт Н-1), текстова та кодова частина якого заповнюється з урахуванням роз’яснень, наведених у примітках додатку 4 до Порядку (далі – примітки).

Зокрема, згідно з пунктом 4 приміток, у пункті 3 акта Н-1 «Відомості про потерпілого» професія (посада), розряд (клас) записуються та кодуються відповідно до Державного класифікатора професій (ДК–003:2010), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327, у разі коли потерпілий має кілька професій, зазначається професія, під час виконання роботи за якою стався нещасний випадок. Число повних років стажу також зазначається і кодується за професією (посадою), під час виконання якої стався нещасний випадок. Отже, у пункті 3 акта за формою Н-1 необхідно вказати професію потерпілого згідно з ДК–003:2010 та стаж роботи за цією професією.

         Пункт 4 акта Н-1, з урахуванням роз’яснення пункту 5 приміток, заповнюється відповідно до вимог Типового  положення  про  порядок  проведення  навчання  і перевірки знань з питань охорони праці (далі – Типове положення), затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, яке встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових  осіб та інших  працівників у процесі трудової діяльності.

Отже, у акті Н-1 зазначаються відомості про проходження потерпілим за професією, під час виконання якої стався нещасний випадок,  навчання, перевірки знань та інструктажів (вступного, первинного, повторного) з питань охорони праці.

         У разі виконання потерпілим згідно з наказом (або розпорядженням) роботодавця  роботи (дії) в інтересах підприємства, що не відноситься до його професійних обов’язків, необхідно зазначати відомості про проходження ним цільового інструктажу з питань охорони праці для даного виду робіт (участь у спортивних змаганнях).

При цьому інструкція для даного виду робіт розробляється підприємством відповідно до вимог пункту 1.5 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.1998 за № 226/2666, а також чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про  охорону праці, примірних інструкцій тощо з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки (зокрема, на основі НПАОП 92.62-5.02-81 – «Інструкція про організаційно-профілактичні заходи щодо забезпечення безпеки та зниження травматизму при здійсненні навчально-тренувального процесу і проведенні спортивних змагань», затвердженої Постановою Держкомспорту СРСР від 02.03.1981, яку внесено до Покажчика нормативно-правових актів з питань охорони праці). Інструкція затверджуються роботодавцем і є обов’язковою для дотримання працівниками певних професій або при виконанні відповідних робіт на цьому підприємстві.

Відповідно до пункту 6 приміток пункт 5 акта Н-1 заповнюється згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246. У даному пункті зазначаються дата проходження потерпілим попереднього медичного огляду при прийомі на роботу на підприємство та дата періодичного медичного огляду потерпілого за його професією чи видом робіт.

Водночас, пунктом 20 НПАОП 92.62-5.02-81 визначено, що допуск до тренувань та змагань без медичного висновку заборонено.

Стосовно обов’язків голови комісії з розслідування нещасного випадку та забезпечення прав потерпілого або уповноваженої ним особи брати участь у засіданнях комісії.

 

Пунктом 11 Порядку визначено, що голова комісії зобов’язаний письмово поінформувати потерпілого або уповноваженою ним особу, яка представляє його інтереси, про його права та з початку роботи комісії запросити до співпраці. Потерпілий або уповноважена ним особа, яка представляє його інтереси, не входить до складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях, вносити пропозиції, подавати документи щодо нещасного випадку, давати відповідні пояснення, в тому числі викладати в усній і письмовій формі особисту думку щодо обставин і причин настання нещасного випадку та одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування.

Отже, рішення щодо прийняття участі у засіданнях комісії приймається особисто потерпілим або уповноваженої ним особою і не є обов’язковою, а письмове запрошення до співпраці та інформування їх про хід проведення розслідування є обов’язком голови комісії, що визначено Порядком.

Заступник Голови

Держгірпромнагляду                                                                       С.В. Дунас

 

Наст. >
 
Соціальна реклама

Кращий працівник Держгірпромнагляду 2012
Переглянуть результати конкурсу
Малюнки переможців конкурсу Охорона праці очима дітей - 2012
Переглянуть результати конкурсу
Конкурс на кращий слоган

ОГОЛОШЕНО
Всеукраїнський конкурс «Кращий слоган з охорони праці» серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Науково-практичний семінар

РЕКОМЕНДАЦИИ
V международной научно-технической конференции
«Промышленная безопасность и охрана труда-2012.
Проблемы. Перспективы»

Оперативна інформація


Всі новини

 HotLog

Rated by MyTOP

RSS 2.0
 

© 2010 "Держгірпромнагляд України"
При використаннi матерiалiв посилання на Держгірпромнагляд України обовязкове.