Прес-служба Нормативна база Роз’яснення законодавства Пошук
 
Головна сторінка
Служба
Положення
Завдання
Керівництво
Структура
Планування роботи
Колегія
Історія створення
Вакантні посади
Діяльність Служби
Наглядова діяльність
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Запобігання проявам корупції
Міжнародна діяльність
Ринковий нагляд
Довідкова інформація
Адміністративні послуги
Методична допомога інспектору
Покажчик НПАОП (01.04.2013)
Реєстри
Звітні документи
Контактна інформація
Центральний апарат
Територіальні управління
Експертно-технічі центри
Телефонна "гаряча лінія"
Телефони довіри
Тематичні видання
 
 

Офіційне представництво Президента України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

 


Кращий працівник Держгірпрoмнагляду
Переглянути результати голосування.
 
     
 
Про проходження навчання новоприйнятого працівника, який буде виконувати роботи підвищеної небезпеки Надрукувати Надіслати ел. поштою
09.11.11

На підприємство прийнято нового робітника, який буде виконувати роботи з підвищеною небезпекою. Чи повинен він проходити навчання?

«На підприємство прийнято нового робітника, який буде виконувати роботи з підвищеною небезпекою. Чи повинен він проходити навчання з питань охорони праці (30-ти годинну програму навчання)? Якщо так, то коли саме?

На підприємство прийнято нового робітника, який буде виконувати роботи з підвищеною небезпекою. Чи повинен він проходити навчання з питань охорони праці (30-ти годинну програму навчання)? Якщо так, то коли саме? Коли зазначений робітник повинен пройти перевірку знань з охорони  праці? Чи можна допустити працівника до стажування без перевірки знань з охорони праці? В якому порядку, в якій черговості та в які строки мають відбуватись вступний інструктаж, первинний інструктаж, стажування, навчання з охорони праці, перевірка знань та допуск працівника до самостійної роботи?

Положення про навчання з питань охорони праці працівників підприємства (СУОТ 01-07) передбачено збереження Контрольного листа проходження навчання безпечним методам праці, в якому викладені етапи навчання. Чи повинні посадові особи контролюючого органу враховувати вимоги СУОТ підприємства?»

Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, під час прийняття на роботу і в подальшому щорічно проходять спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, порядок проведення яких регламентується розділом 4 Типового положення.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстровано Мінюстом України 15.02.2005 за № 232/10512, а Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі затверджено наказом МОЗ України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 № 263/121, зареєстровано Мінюстом України 25.01.1995 за № 18/554.

Відповідно до пункту 4.2 Типового положення спеціальне навчання проводиться, як правило, безпосередньо на підприємстві. Проте, таке навчання може проводитись й іншим суб’єктом господарювання, який в установленому Типовим положенням порядку проводить відповідне навчання.

Спеціальне навчання не слід ототожнювати з професійною підготовкою працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, оскільки це два різні види навчання, що регламентуються різними нормативно-правовими актами. 

Типовим положенням не регламентується обсяг спеціального навчання. Безпосередньо на підприємстві спеціальне навчання проводиться роботодавцем за затвердженими наказом навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов'язків працівників.

Що ж до 30-ти годинної програми навчання, то це обов’язковий обсяг теоритичної частини предмета «охорона праці» під час професійної підготовки працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, що здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про професійно-технічну освіту». 

Як виняток, згідно з абзацом другим пункту 4.2 Типового положення спеціальне навчання може бути складовою професійної підготовки за умови, що професійна підготовка проводяться безпосередньо на підприємстві.

Спеціальне навчання закінчується перевіркою знань з питань охорони праці працівника комісією підприємства та видачею відповідного посвідчення. У разі неможливості створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві перевірка знань проводиться комісією спорідненого підприємства або територіального управління Держгірпромнагляду.

Також, пунктами 6.1 і 6.2 Типового положення передбачено, що працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих, які за характером і часом проведення поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий. Порядок проведення інструктажів визначено пунктами 6.3-6.8 Типового положення.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади. Запис про проведення вступного іструктажу робиться у наказі про прийняття працівника на роботу та у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (пункт 6.3 Типового положення).

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з новоприйнятим працівником на робочому місці відповідно до виконуваних робіт (пункт 6.4 Типового положення).

Що ж до стажування, то його проходять новоприйняті на підприємство працівники до початку самостійної роботи після проходження первинного інструктажу у відповідності з вимогами розділу 7 Типового положення

Допуск до стажування оформляється наказом, у якому зазначається тривалість стажування та вказується прізвище працівника відповідального за проведення стажування. Тривалість стажування залежить від стажу та характеру роботи, а також від кваліфікації працівника.

Проте, існує виключення щодо можливості не проходження стажування на підприємстві.

Такий випадок передбачено пунктом 7.5 Типового положення, коли роботодавець має право своїм наказом звільнити працівника від проходження стажування за умови, що такий працівник має стаж роботи за відповідною професією не менше 3-х років або переводиться з одного підрозділу до іншого, де характер робіт та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюється.

Враховуючи вищезазначене, новоприйнятий працівник, який буде виконувати роботу з підвищеною небезпекою, в порядку черговості проходить:

- вступний інструктаж;

- навчання та перевірку знань з питань охорони праці;

- первинний інструктаж;

- стажування.

Окремо зазначимо, що запитуване у листі Положення про навчання з питань охорони праці працівників підприємства (СУОТ 01-07) є нормативним актом з охорони праці, що діє виключно на підприємстві.

Відповідно до пункту 1.5 Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132, норми такого положення повинні відповідати чинному законодавству України.

Вимоги Типового положення є обов’язковими для виконання усіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб’єктами господарювання.

Отже, черговість етапів навчання, викладених у Контрольному листі проходження навчання безпечним методам праці СУОТ 01-07, має чітко відповідати вимогам Типового положення, яким й керуються інспектори Держгірпромнагляду у своїй роботі.    

О. М. Кокоша
головний спеціаліст юридичного відділу
Управління нормативно-правового та юридичного забезпечення

< Попер.   Наст. >
 
Соціальна реклама

Кращий працівник Держгірпромнагляду 2012
Переглянуть результати конкурсу
Малюнки переможців конкурсу Охорона праці очима дітей - 2012
Переглянуть результати конкурсу
Конкурс на кращий слоган

ОГОЛОШЕНО
Всеукраїнський конкурс «Кращий слоган з охорони праці» серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Науково-практичний семінар

РЕКОМЕНДАЦИИ
V международной научно-технической конференции
«Промышленная безопасность и охрана труда-2012.
Проблемы. Перспективы»

Оперативна інформація


Всі новини

 HotLog

Rated by MyTOP

RSS 2.0
 

© 2010 "Держгірпромнагляд України"
При використаннi матерiалiв посилання на Держгірпромнагляд України обовязкове.